Interpretační praxe

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101IP Z 1 1T česky zimní i letní

Garant předmětu

Hanuš BARTOŇ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hanuš BARTOŇ, Slavomír HOŘÍNKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem výuky je umožnit skladatelům prohlubovat své interpretační dovednosti, případně získat základy interpretace na zvolený nástroj v souvislosti se svou kompoziční činností.

Forma studia

Individuální konzultace

Předpoklady a další požadavky

Student si může předmět zapsat jen v případě, že má dojednanou výuku s konkrétním pedagogem.

Obsah kurzu

Příklady náplně předmětu:

apod.

Doporučená nebo povinná literatura

Text je v přípravě.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet bude udělen na základě realizovaného nastudování skladby na koncertu, nebo dle aktivity na hodinách.

Poznámka

Příklady náplně předmětu:

apod.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů