Interpretační praxe

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101IP Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Hanuš BARTOŇ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hanuš BARTOŇ, Slavomír HOŘÍNKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zlepšil svou technickou vybavenost, případně získal základy ve hře na zvolený nástroj.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Student si může předmět zapsat jen v případě, že má dojednanou výuku s konkrétním pedagogem.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je umožnit skladatelům prohlubovat své interpretační dovednosti, případně získat základy ve hře na zvolený nástroj v souvislosti se svou kompoziční činností.

Tematické okruhy:

Příklady náplně předmětu:

Předmět je možno absolvovat opakovaně.

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr literatury dle technické vyspělosti posluchače.

Hodnoticí metody a kritéria

Student si může předmět zapsat jen v případě, že má dojednanou výuku s konkrétním pedagogem. Zápočet bude udělen na základě realizovaného nastudování skladby na koncertu, nebo dle aktivity na hodinách.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů