Instrumentace 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101IN4 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí orchestrace velkého tělesa

Řešení speciálních instrumentačních problémů v soudobé hudbě

Kultivování zvukové představivosti

Forma studia

Kombinace předášky a praktického cvičení 2 hodiny týdně.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti technických a zvukových možností nástrojů

Základní instrumenntační dovednosti

Obsah kurzu

a) instrumentace komplikovanějšího díla pro větší obsazení (symfonický orchestr)

b) doplnění detailních znalostí možností nástrojů a barevných kombinací

c) analýza partitur z hlediska instrumentace

2019

I. Heterogenita X homogenita

cvičení: mixtura ca 8 až 10-ti zvuku pro alespoň 12-ti člený heterogenní ansámbl (nástroje po jednom např. 1 1 1 1 1 1 1 1 vibrafon, harfa, archi 1 0 1 1 1)

Lutosławski, Witold (1913-1994): Chain III (1986)

Ligeti, György (1923-2006): Ramification (1968-69), Atmosphères (1961)

Messiaen, Olivier (1908-1992): Et exspecto resurrectionem mortuorum (1964)

Lachenmann, Helmut (1935): Kontrakadenz (1970-71)

Andriessen, Louis (1939): Hoketus (1975-76)

II. Vícepásmovost

cvičení: studie pro bicí nástoje, 3 různá pásma - stabilní, procesuální a proměnlivé

Berio, Luciano (1925-2003): Sinfonia, 3. věta (1968-69)

Ives, Charles (1874-1954): Unanswered Question, Three Places in New England

Messiaen, Olivier (1908-1992): Sept Haikai - 4. Gagaku (1962)

Reich, Steve (1936): Eight Lines (1979)

PARTITURY: https://drive.google.com/open?id=16evBhweD2AU4x-8M1FbQlwBqLjQW7OuT

Doporučená nebo povinná literatura

Rychlík, Jan a kolektiv: Moderní instrumentace. Panton, Praha 1968.

Zich, Jaroslav: Orchestrace a sborová sazba.

Emmert František : Poznámky k instrumentacu I, II, Brno 2001

Partitury analyzovaných děl

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška ná základě předložených partitur a ústního prověření znalostí

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů