Historické kompoziční studie 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101HIKS9 zápočet 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je teoretické i praktické seznámení studenta s hudbou důležitých a stylotvorných autorů romantické a pozdně romantické epochy.

Tematické okruhy:

– Klasicko-romantická syntéza (Johannes Brahms, Antonín Dvořák, Anton Bruckner)

– Národní uvědomění v hudbě (Edvard Grieg, Jean Sibelius, Nikolaj Rimskij-Korsakov)

– Pozdní romantismus (Richard Strauss, Sergej Rachmaninov, pozdní tvorba Ference Liszta)

Výsledky učení

Po absolvování předmětu je student schopen vytvořit zdařilou studii v daném historickém kompozičním stylu. Má detailní povědomí o zákonitostech hudby konkrétní historické epochy, a to jak po teoretické, tak po praktické stránce. Zná důležité autory a jejich díla a projeví znalost historického kontextu. V neposlední řadě je schopen konkrétní poznatky aplikovat v rámci tvorby vlastní.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

KOHOUTEK, Ctirad. Hudební kompozice (stručný komplexní pohled z hlediska skladatele). Praha: Supraphon, 1989. ISBN 80-7058-150-6.

Doporučená literatura:

Knihy

BLUME, Friedrich. Classic and Romantic Music: A Comprehensive Survey.

New York City: W. W. Norton & Company, 1970. ISBN 978-0393098686.

DAHLHAUS, Carl. Between Romanticism and Modernism: Four Studies in the Music of the Later Nineteenth Century (Volume 1). Londýn: University of California Press, 1989. ISBN 978-0520067486

DAHLHAUS, Carl. Nineteenth-Century Music. Londýn: University of California Press, 1991. ISBN 978-0520076440.

DLASK, Vojtěch. Symbolismus v hudbě. Brno: Nakladatelství JAMU, 2011. ISBN 978-80-7460-010-4.

EINSTEIN, Alfred. Music in the Romantic Era. New York City: W. W. Norton & Company , 1947. ISBN 978-0393097337.

LONGYEAR, Rey M. Nineteenth-Century Romanticism in Music.

New Jersey: Prentice Hall, 1973. ISBN 978-0136226703.

Audio

BRAHMS, Johannes. Sinfonien 1-4 [zvukový záznam na CD]. Berlin: Deutsche Grammophon, 2008.

BRUCKNER, Anton. The Complete Symphonies 1-9 [zvukový záznam na CD]. Paříž: Warner Classics, 2006.

DVOŘÁK, Antonín. Komorní dílo [zvukový záznam na CD]. Praha: Supraphon Music, 2008.

GRIEG, Edvard, SIBELIUS, Jean. Malinconia - Works for Cello & Piano [zvukový záznam na CD]. Neuhausen: Profil, 2015.

LISZT, Ferenc. Sonate h-moll, Nuages gris, Unstern!-Sinistre, La lugubre gondola I, R.W.-Venezia [zvukový záznam na CD]. Berlin: Deutsche Grammophon, 1990.

RACHMANINOV, Sergej. The Complete Works [zvukový záznam na CD]. Londýn: Decca, 2014.

RIMSKIJ-KORSAKOV, Nikolaj. Scheherazade [zvukový záznam na CD]. Londýn: Philips, 2002.

STRAUSS, Richard. Eine Alpensinfonie [zvukový záznam na CD]. Berlin: Deutsche Grammophon, 1993.

Hodnoticí metody a kritéria

Student předloží pro získání zápočtu odpovídající množství (nejméně 1 pro každý okruh) vlastních kompozičních studií splňujících požadovaná kritéria stylové čistoty a prokáže tak porozumění základním skladebným prvkům daného období a schopnost jejich praktické aplikace.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů