Historické kompoziční studie 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101HIKS9 Z 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu je student schopen vytvořit zdařilou studii v daném historickém kompozičním stylu. Má detailní povědomí o zákonitostech hudby konkrétní historické epochy, a to jak po teoretické, tak po praktické stránce. Zná důležité autory a jejich díla a projeví znalost historického kontextu. V neposlední řadě je schopen konkrétní poznatky aplikovat v rámci tvorby vlastní.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je teoretické i praktické seznámení studenta s hudbou důležitých a stylotvorných autorů romantické a pozdně romantické epochy.

Tematické okruhy:

– Klasicko-romantická syntéza (Johannes Brahms, Antonín Dvořák, Anton Bruckner)

– Národní uvědomění v hudbě (Edvard Grieg, Jean Sibelius, Nikolaj Rimskij-Korsakov)

– Pozdní romantismus (Richard Strauss, Sergej Rachmaninov, pozdní tvorba Ference Liszta)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KOHOUTEK, Ctirad. Hudební kompozice (stručný komplexní pohled z hlediska skladatele). Praha: Supraphon, 1989. ISBN 80-7058-150-6.

Doporučená literatura:

Knihy

BLUME, Friedrich. Classic and Romantic Music: A Comprehensive Survey.

New York City: W. W. Norton & Company, 1970. ISBN 978-0393098686.

DAHLHAUS, Carl. Between Romanticism and Modernism: Four Studies in the Music of the Later Nineteenth Century (Volume 1). Londýn: University of California Press, 1989. ISBN 978-0520067486

DAHLHAUS, Carl. Nineteenth-Century Music. Londýn: University of California Press, 1991. ISBN 978-0520076440.

DLASK, Vojtěch. Symbolismus v hudbě. Brno: Nakladatelství JAMU, 2011. ISBN 978-80-7460-010-4.

EINSTEIN, Alfred. Music in the Romantic Era. New York City: W. W. Norton & Company , 1947. ISBN 978-0393097337.

LONGYEAR, Rey M. Nineteenth-Century Romanticism in Music.

New Jersey: Prentice Hall, 1973. ISBN 978-0136226703.

Audio

BRAHMS, Johannes. Sinfonien 1-4 [zvukový záznam na CD]. Berlin: Deutsche Grammophon, 2008.

BRUCKNER, Anton. The Complete Symphonies 1-9 [zvukový záznam na CD]. Paříž: Warner Classics, 2006.

DVOŘÁK, Antonín. Komorní dílo [zvukový záznam na CD]. Praha: Supraphon Music, 2008.

GRIEG, Edvard, SIBELIUS, Jean. Malinconia - Works for Cello & Piano [zvukový záznam na CD]. Neuhausen: Profil, 2015.

LISZT, Ferenc. Sonate h-moll, Nuages gris, Unstern!-Sinistre, La lugubre gondola I, R.W.-Venezia [zvukový záznam na CD]. Berlin: Deutsche Grammophon, 1990.

RACHMANINOV, Sergej. The Complete Works [zvukový záznam na CD]. Londýn: Decca, 2014.

RIMSKIJ-KORSAKOV, Nikolaj. Scheherazade [zvukový záznam na CD]. Londýn: Philips, 2002.

STRAUSS, Richard. Eine Alpensinfonie [zvukový záznam na CD]. Berlin: Deutsche Grammophon, 1993.

Hodnoticí metody a kritéria

Student předloží pro získání zápočtu odpovídající množství (nejméně 1 pro každý okruh) vlastních kompozičních studií splňujících požadovaná kritéria stylové čistoty a prokáže tak porozumění základním skladebným prvkům daného období a schopnost jejich praktické aplikace.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů