Tisk studijního plánu

Studijní plán Hudební teorie (Bc) - od 2021/22 – 3. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Analýza hudebně teoretického textu
 
186AHTE5 Z 3 1ST 186AHTE6 ZK 3 1ST
Dějiny hudby po roce 1950 108DHN ZK 2 2PT
Hudební dramaturgie 108HD1 Z 1 1PT+1ST 108HD2 ZK 1 1PT+1ST
Hudební estetika
 
108HUES1 Z 2 1PT+1ST 108HUES2 ZK 2 1PT+1ST
Hudební teorie - specializovaná problematika
 
186HTSP5 Z 3 1ST 186HTSP6 ZK 3 1ST
Seminář hudební teorie
 
186SHTE5 Z 2 2ST 186SHTE6 Z 3 2ST
Dějiny hudby
 
108DHB5 ZK 3 2PT
Hudební teorie - systematika
 
186HTSY5 Z 10 2PT 186HTSY6 Z 12 2PT
Minimální počet kreditů za semestr 24 26
Povinně volitelné předměty
Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte během celého studia absolvovat alespoň 4 předměty
Hudební teorie (Bc) - povinně volitelné předměty V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 7 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 24 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
① Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk [186HTPVJ]

Studenti si zvolí jeden jazyk, který musí absolvovat všechny čtyři semestry (2. a 3. ročník), každý rok na jiné jazykové úrovni.

① Pohybová a relaxační výchova - výběr [703PRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

② Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Hudební teorie - systematika 1 (186HTSY1) PZ Hudební teorie (S186HT)
Hudební teorie - systematika 2 (186HTSY2) PZ
Hudební teorie - systematika 3 (186HTSY3) PZ
Hudební teorie - systematika 4 (186HTSY4) PZ
Hudební teorie - systematika 5 (186HTSY5) PZ
Hudební teorie - systematika 6 (186HTSY6) PZ
Teorie skladby 1 (186TS1) ZT
Teorie skladby 2 (186TS2) ZT
Teorie skladby 3 (186TS3) ZT
Teorie skladby 4 (186TS4) ZT
Česká hudba 1918-1989 1 (108CSH1) ZT Dějiny hudby (S186DH)
Česká hudba 1918-1989 2 (108CSH2) ZT
Dějiny hudby 1 (108DHB1) ZT
Dějiny hudby 2 (108DHB2) ZT
Dějiny hudby 3 (108DHB3) ZT
Dějiny hudby 4 (108DHB4) ZT
Dějiny hudby 5 (108DHB5) ZT