Zjednodušený studijní plán Hudební teorie (Bc) - od 2021/22

Katedra hudební teorie

Studijní program: Hudební teorie

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHTE1 Analýza hudebně teoretického textu 1 Z 3
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
108CSH1 Česká hudba 1918-1989 1 Z 2
108DHB1 Dějiny hudby 1 Z 3
186HUAS1 Hudba a slovo 1 Z 2
186HTSP1 Hudební teorie - specializovaná problematika 1 Z 3
186HTSY1 Hudební teorie - systematika 1 Z 5
186SHTE1 Seminář hudební teorie 1 Z 2
186STS1 Studium skladeb 1 Z 3
186TS1 Teorie skladby 1 Z 2
101ZNO Základy notografie Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk
výběr ze skupiny Hudební teorie (Bc) - povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr
① Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk [186HTPVJ]

Studenti si zvolí jeden jazyk, který musí absolvovat všechny čtyři semestry (2. a 3. ročník), každý rok na jiné jazykové úrovni.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHTE2 Analýza hudebně teoretického textu 2 ZK 3
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
108CSH2 Česká hudba 1918-1989 2 ZK 2
108DHB2 Dějiny hudby 2 ZK 3
186ETM1 Etnomuzikologie 1 Z 1
186HUAS2 Hudba a slovo 2 ZK 2
186HTSP2 Hudební teorie - specializovaná problematika 2 ZK 3
186HTSY2 Hudební teorie - systematika 2 ZK 5
101NS Notografický seminář Z 1
186SHTE2 Seminář hudební teorie 2 Z 2
186STS2 Studium skladeb 2 ZK 3
186TS2 Teorie skladby 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk
výběr ze skupiny Hudební teorie (Bc) - povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr
① Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk [186HTPVJ]

Studenti si zvolí jeden jazyk, který musí absolvovat všechny čtyři semestry (2. a 3. ročník), každý rok na jiné jazykové úrovni.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 1
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHTE3 Analýza hudebně teoretického textu 3 Z 3
108DHB3 Dějiny hudby 3 Z 3
186DSS1 Dějiny skladebných stylů a druhů 1 Z 1
186ETM2 Etnomuzikologie 2 Z 1
108HPI1 Historicky poučená interpretace 1 Z 1
186HTSP3 Hudební teorie - specializovaná problematika 3 Z 3
186HTSY3 Hudební teorie - systematika 3 Z 7
186SHTE3 Seminář hudební teorie 3 Z 2
186STS3 Studium skladeb 3 Z 3
186TS3 Teorie skladby 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk
výběr ze skupiny Hudební teorie (Bc) - povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr
① Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk [186HTPVJ]

Studenti si zvolí jeden jazyk, který musí absolvovat všechny čtyři semestry (2. a 3. ročník), každý rok na jiné jazykové úrovni.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHTE4 Analýza hudebně teoretického textu 4 ZK 3
108DHB4 Dějiny hudby 4 ZK 3
186DSS2 Dějiny skladebných stylů a druhů 2 ZK 1
186ETM3 Etnomuzikologie 3 ZK 1
108HPI2 Historicky poučená interpretace 2 ZK 1
186HTSP4 Hudební teorie - specializovaná problematika 4 ZK 3
186HTSY4 Hudební teorie - systematika 4 ZK 7
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
186SHTE4 Seminář hudební teorie 4 Z 2
186STS4 Studium skladeb 4 ZK 3
186TS4 Teorie skladby 4 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk
výběr ze skupiny Hudební teorie (Bc) - povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr
① Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk [186HTPVJ]

Studenti si zvolí jeden jazyk, který musí absolvovat všechny čtyři semestry (2. a 3. ročník), každý rok na jiné jazykové úrovni.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHTE5 Analýza hudebně teoretického textu 5 Z 3
108DHB5 Dějiny hudby 5 ZK 3
108HD1 Hudební dramaturgie 1 Z 1
108HUES1 Hudební estetika 1 Z 2
186HTSP5 Hudební teorie - specializovaná problematika 5 Z 3
186HTSY5 Hudební teorie - systematika 5 Z 10
186SHTE5 Seminář hudební teorie 5 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk
výběr ze skupiny Hudební teorie (Bc) - povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr
① Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk [186HTPVJ]

Studenti si zvolí jeden jazyk, který musí absolvovat všechny čtyři semestry (2. a 3. ročník), každý rok na jiné jazykové úrovni.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHTE6 Analýza hudebně teoretického textu 6 ZK 3
108DHN Dějiny hudby po roce 1950 ZK 2
108HD2 Hudební dramaturgie 2 ZK 1
108HUES2 Hudební estetika 2 ZK 2
186HTSP6 Hudební teorie - specializovaná problematika 6 ZK 3
186HTSY6 Hudební teorie - systematika 6 Z 12
186SHTE6 Seminář hudební teorie 6 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk
výběr ze skupiny Hudební teorie (Bc) - povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr
① Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk [186HTPVJ]

Studenti si zvolí jeden jazyk, který musí absolvovat všechny čtyři semestry (2. a 3. ročník), každý rok na jiné jazykové úrovni.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60