Dějiny skladebných stylů a druhů 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186DSS1 zápočet 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiřina MAREŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiřina MAREŠOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět na pomezí hudební teorie a dějin hudby. Zabývá se významem a termíny hudební styl a hudební žánr. Zabývá se možnostmi kritérií třídění hudebních druhů – účel, určení, životní funkce, obsazení, témbrové vybavení apod. Řeší vývojové jevy hudebních žánrů v proměnách času – vývoje hudby jako celku.

Cílem výuky je sumarizace dosavadních znalostí z oblasti teorie a dějin hudby, jejich kreativní uchopení na základě různých možností klasifikace vývoje hudby.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student získá přehled o celkovém vývoji hudby, je schopen samostatně interpretovat vybranou literaturu na téma druh – styl – žánr v hudbě a je posílen ve schopnosti tvořivě nahlížet na hudební vývoj minulosti i současnosti.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BURLAS, Ladislav. Formy a druhy hudebného umenia, Bratislava 1962.

VOLEK, Jaroslav. Otázky taxonomie umění, Estetika VII/1970, 191 _ 211 a 293–307.

Doporučená literatura:

JANEČEK, Karel. Melodika. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956.

JANEČEK, Karel. Základy moderní harmonie. 1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1965.

JIRÁNEK, J. a kol. Dějiny české hudební kultury 1890–1945, Praha 1972.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je v zimním semestru zakončen zápočtem, který je podmíněn aktivní účastí při přednáškách – kolokviích, (diskuse, podněty, nápady, reakce na předkládaná témata).

Minimální požadovaná docházka: 60 %

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů