Dějiny skladebných stylů a druhů 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186DSS2 zkouška 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiřina MAREŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiřina MAREŠOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět na pomezí hudební teorie a dějin hudby. Zabývá se významem a termíny hudební styl a hudební žánr. Zabývá se možnostmi kritérií třídění hudebních druhů – účel, určení, životní funkce, obsazení, témbrové vybavení apod. Řeší vývojové jevy hudebních žánrů v proměnách času – vývoje hudby jako celku. Cílem výuky je cvik v analytickém poslechu hudby, v hledání významových paralel a jejich významu v hudební struktuře, schopnost aktivně a velmi odborně komentovat slyšenou hudební strukturu.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student samostatně a tvořivě uvažuje nad tektonicko – významovém vývoji hudby, o jejím sepětí s textem, obecným významem a dalšími hudebními entitami.

Prokazuje dovednost hudební analýzy z psané i pouze slyšené hudební struktury a umí tak analyticky posuzovat slyšené.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BURLAS, Ladislav. Formy a druhy hudebného umenia, Bratislava 1962.

VOLEK, Jaroslav. Otázky taxonomie umění, Estetika VII/1970, 191 _ 211 a 293–307.

Doporučená literatura:

JANEČEK, Karel. Melodika. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956.

JANEČEK, Karel. Základy moderní harmonie. 1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1965.

JIRÁNEK, J. a kol. Dějiny české hudební kultury 1890–1945, Praha 1972.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je v letním semestru zakončen závěrečnou zkouškou z odpřednášených tematických okruhů. Zkouška je podmíněna aktivní účastí na přednáškách (aktivní vyhodnocování slyšeného a celkových hudebních analýz) a kolokviích, (diskuse, podněty, nápady, reakce na předkládaná témata).

Písemná práce v rozsahu minimálně 2 NS na zvolené, odpřednášené téma, podle vlastních umělecko – vědních preferencí studenta.

Minimální požadovaná docházka: 60 %

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TR1-4033
Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
MAREŠOVÁ J.
12:00–13:30
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:00–13:30 Jiřina MAREŠOVÁ Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů