Hudební teorie - systematika 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTSY5 zápočet 10 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět mapuje problematiku kinetiky - od vymezení této disciplíny přes systematické uchopení základních pojmů po pojmy zavedené až v souvislosti s hudbou moderní. Východiskem jsou postřehy studentů, sami formulují návrhy definic a porovnávají je s definicemi probíraných teoretiků. Terminologie je testována v praxi na příkladech skladeb různých stylů v historickém průřezu. Látka je probírána jak synchronně, tak diachronně.

Tematické okruhy:

Kinetika vs. tektonika

Puls, rytmus, metrum

Tempo, hustota, hybnost

Hypermetrum

Polyrytmy, polymetrie, ametrie

Metrická disonance

Tempová modulace

Temporality

Výsledky učení

Student je vybaven vhodnou terminologií k popisu časové složky hudby jakéhokoli typu. Pojmy má zařazeny do jasného pojmového systému, je schopen diskutovat o jejich významech i hranicích. V souvislosti s konkrétní kompoziční metodou dokáže v uvažování o časové složce zvolit vhodnou rovinu abstrakce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

JANEČEK, Karel. Tektonika: Nauka o stavbě skladeb. Praha: Supraphon, 1968.

KRAMER, Jonathan D. Postmodern music, postmodern listening. New York, London: Bloomsbury, 2016. ISBN 978-1-5013-0601-3.

KREBS, Henry. Fantasy pieces : metrical dissonance in the music of Robert Schumann. New York : Oxford University Press, 1999.

OPLIŠTILOVÁ, Iva. Nelineární čas v post-cageovské hudbě. Živá hudba 2010/1, s. 120-145.

TICHÝ, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. Praha : HAMU, 1994.

Doporučená literatura:

BERNARD, Jonathan W. The Evolution of Elliott Carter's Rhythmic Practice. Perspectives of New Music, sv. 26, č. 2, 1988, s. 164-203.

GRISEY, G. Tempus ex Machina: A composer's reflections on musical time. Contemporary Music Review, 1987, sv 2:1, s. 239-275.

PEARSALL, Edward. Twentieth-century music theory and practice. New York : Routledge, 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů