Historicky poučená interpretace 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108HPI2 ZK 1 1+1/T česky letní

Garant předmětu

Ivana BAŽANTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana BAŽANTOVÁ, Adam VIKTORA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámit studenty se zrodem baroka v souladu s ostatními uměními a specifikou hudby.
 2. Nastínit problematiku jednotlivých složek interpretace pro provozování skladeb barokní epochy.
 3. Poznání možností dobového zápisu ve vztahu k současným interpretačním praktikám.

Forma studia

Lektorská činnost, analýzy notových ukázek a ukázek zaznamenaných na médiích, srovnávání.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní vztah k probírané látce, vůle řešit drobné seminární úkoly (obvykle pramenné texty vztahující se k probíranému tématu).

Obsah kurzu

 1. Vhled do epochy, zrod baroka, vymezení či kontinuita vůči renesanci, komparace s výtvarným uměním, architekturou, filozofií atp.
 2. Barokní hudba a principy její kompozice, základní styly, vztah k rétorice, afektovost, temperamenty atd.
 3. Otázka tempa - měření času, takt, slovní výrazy, volné formy, barokní tempo rubato.
 4. Rytmus, přízvuk, nerovné hraní, práce s tečkovaných rytmem a další konsekvence.
 5. Barokní suita - charakteristiky a vývoj podstatných tanců.
 6. Italské diminuce pozdní renesance a raného baroka a jejich význam. Raná sonáta a stylus fantasticus.
 7. Ornamentika.
 8. Artikulace a nástrojové techniky.
 9. Dynamika.

10.Ladící systémy, tóninové charakteristiky.

11.Analýza vybraných skladeb (výběr - např. H. Schütz, C. Monteverdi, A. Corelli, J. B. Lully, J. S. Bach, J. Ph. Rameau, J. D. Zelenka).

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní texty pedagoga, vážící se k některým tématům přednášek.

Literatura:

Česká a slovenská

Slovník české hudební kultury, Editio Supraphon Praha 1997 (hesla jako např. agogika, barok, hudebně rétorické figury, monodie, opera, ornamentika, sonáta, suita, tempo)

ALAIN, Marie-Claire, Poznámky o „francouzském způsobu“ interpretace hudby 16. - 18. století, LK MKS Ostrava 1988

BACH, Carl Philippe Emanuel, Úvaha o správném způsobu hry na klavír, Paido Brno 2002

BUKOFZER, Manfred F., Hudba v období baroka, Opus Bratislava 1986

BURNEY, Charles, Hudební cestopis 18. věku, SHV Praha 1966

DOLMETSCH, Arnold, Interpretace hudby 17. a 18. století, SNKLHU Praha 1958

JANOVKA, Tomáš Balthazar, Klíč k pokladu velikého umění hudebního, KLP Praha 2006

KAZÁROVÁ, Helena, Barokní taneční formy, AMU 2005

MOZART, Leopold, Leopolda Mozarta, velkoknížecího salcburského vicekapelníka důkladná škola na housle, Praha 2000

POLÁK, Pavol, Hudobnoestetické náhl´ady v 18. storočí, Veda, Bratislava 1974

QUANTZ, Johann Joachim, Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu, Supraphon, Praha 1990

RUMLOVÁ, Gabriela, Historické tance XV. - XVII. století, skriptum AMU, SPN 1981

RŮŽIČKOVÁ, Zuzana, Interpretační praxe v barokní hudbě se zřetelem k cembalu a klávesovým nástrojům, skriptum AMU, SPN

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Antologia renesancia a barok, roč.XX, rok 1994, číslo 3_4

Cizojazyčná

Hudební encyklopedie MGG a Grove Dictionary - příslušná hesla vypracovaná nejlepšími světovými odborníky v oblasti hudební teorie a historie

Zahraniční časopisy - Early Music, Concerto aj. (prezenčně v Universitní knihovně v Klementinu)

BACH, Carl Philipp Emanuel, Versuch über die wahre Art das Clavier zu Spielen, Berlin I 1753/1787, II 1762/1797.

The Companion to Baroque Music, Ed. J. A. Sadie, Oxford University Press 1998

DAMMANN, Rolf, Der Musikbegriff im deutschen Barock, Laaber-Verlag 1984

DONINGTON, Robert, Interpretation of Early Music, Faber - Faber, London 1963, New Version London 1989

-Style and Performance. A Handbook, Faber Music 1982

FERGUSON, Howard, Keyboard Interpretation from the 14th to the 19th Century, Oxford University Press, London 1975, 1987

FROTSCHER, Gothold, Aufführongspraxis alter Musik Heinrichshofen, Wilhelmshaven 1971 (a další)

HARNONCOURT, Nikolaus, - Musik als Klangrede. Wege zu einem neuen Musikverständnis, DTV Bärenreiter 1987

MATTHESON, Johann, - Der vollkomenne Capelmeister, 1739

MIEHLING, Klaus, Das Tempo in der Musik von Barock und Vorklassik, Florian Noetzel Verlag, Wilhelmshaven 1993

NEUMANN, Friderik, Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music, Princeton 1978

REIDEMEISTER, Peter, Historische Aufführungspraxis. Eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1988

VEILHAN, Jean-Claude, Die Musik des Barock und ihre Regeln für alle Instrumente nach Bach, Brossard, Couperin, Hotteterre, Monteclair, Quantz, Rameau, d´Alembert, Rousseau u.a., Alphonse Leduc, Paris 1982

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

 1. Během semestru se vyžaduje jedna individuální drobná seminární práce.
 2. Absolvování závěrečného testu, který obsahuje jak teoretické znalosti, tak řešení notových příkladů.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
BAŽANTOVÁ I.
08:40–10:10
(přednášková par. 1)
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VIKTORA A.
12:00–13:30
(přednášková par. 2)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 08:40–10:10 Ivana BAŽANTOVÁ Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1
Čt 12:00–13:30 Adam VIKTORA Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 2

Předmět je součástí následujících studijních plánů