Hudební teorie - specializovaná problematika 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTSP6 ZK 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student nahlíží širší souvislosti konkrétních kompozičních postupů. Rozšiřuje díky tomu vlastní badatelský záběr při samostatném zpracovávání vybraného tématu. Je kompetentní samostatně volit předmět a metodu svého bádání. Dokáže pracovat s vědeckou literaturou příbuzných oborů a orientovat se v ní.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět rozvíjí témata probíraná v předmětu Hudební teorie - systematika 6. Student se v tomto kontextu seznamuje s texty Jamese Tenneyho a Györgye Ligetiho. V analýzách ukázek komplexních hudebních struktur testuje teoretické koncepty v praxi. Na jedno dílčí téma vypracuje vlastní srovnávací studii, kde prokáže práci i s dalšími zdroji. Důraz je kladen na vlastní badatelskou práci studenta pod vedením pedagoga.

Tematické okruhy:

Tvarová psychologie v textech Jamese Tenneyho

Reakce na textury serialistů - Ligeti, mikropolyfonie

Textury v sónické, minimalistické a spektralistické hudbě

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

LIGETI, György. Metamorphosis of Musical Form. In LIGETI, G.- CARDEW, C. Form-space. Bryn Mawr, Pa: T. Presser Co, 1965.

TENNEY, James - POLANSKY, Larry. Temporal Gestalt Perception in Music. Journal of Music Theory, sv. 24, č. 2, 1980, s. 205-241.

Notové a zvukové materiály ke studovaným skladbám.

Doporučená literatura:

GRIMSHAW, Mark. Sonic virtuality : sound as emergent perception. New York: Oxford university press, c2015. 232 stran. ISBN 978-0-19-939283-4.

TENNEY, James - POLANSKY, Larry. Meta+Hodos: a phenomenology of 20th-century musical materials and an approach to the study of form ; and, META Meta+Hodos. Frog Peak Music, 1992.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu (50 % výsledné známky), a odevzdání písemné práce v rozsahu 5 NS na vybrané téma (50 % výsledné známky).

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů