Hudební teorie - specializovaná problematika 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTSP5 Z 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže nahlížet časovou složku hudby z hlediska více teorií, i kultur. Dokáže vysvětlit přesahy svého oboru do jiných vědních disciplín: hudební psychologie, etnomuzikologie. Orientuje se v základní literatuře a dokáže vyhledávat další relevantní textové zdroje. Má kompetenci samostatně badatelsky pracovat na speciálních problémech a uplatnit své znalosti a široký rozhled ve svém oboru.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět rozvíjí témata probíraná v předmětu Hudební teorie - systematika 5. Student se seznamuje s teorií Justina Londona a srovnávací metodou rozšiřuje systematiku Tichého. Nahlíží i problematiku mimoevropských rytmů. Na jedno dílčí téma vypracuje vlastní srovnávací studii, kde prokáže práci i s dalšími zdroji. Důraz je kladen na vlastní badatelskou práci studenta pod vedením pedagoga.

Tematické okruhy:

Srovnání pojetí základních pojmů kinetiky - Tichý vs. London

Mimoevropské rytmické struktury

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

LONDON, Justin. Hearing in Time : Psychological Aspects of Musical Meter. Oxford : Oxford University Press, 2004, ISBN 9780195160819.

TICHÝ, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. Praha : HAMU, 1994.

Notové a zvukové materiály ke studovaným skladbám.

Doporučená literatura:

REINDL, Tomáš. Indický rytmický systém: Zdroj inspirace západních skladatelů. Vydání první. Praha: NAMU, 2017. ISBN 978-80-7331-458-3

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu a odevzdání písemné práce na vybrané téma.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů