Hudební teorie (Bc) - povinně volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
101HIKS1 Historické kompoziční studie 1 česky Z 3 1PT+1CT zimní Předmět není vypsán
101HIKS2 Historické kompoziční studie 2 česky Út
15:20–16:50
Učebna
ZK 3 1PT+1CT letní Zapsat
101INI1 Instrumentace I. 1 česky Z 3 1PT+1CT zimní Předmět není vypsán
101INI2 Instrumentace I. 2 česky Út
12:00–13:30
Učebna
ZK 3 1PT+1CT letní Zapsat
100STUDIO Studio N anglicky, česky St
17:00–18:30
Z 1 1PT+1ST zimní i letní Zapsat
101UDHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Z 1 2PT zimní Předmět není vypsán
101UDHK2 Úvod do hudební kompozice 2 česky Út
14:00–15:30
Učebna
Z 1 2PT letní Zapsat