Analýza hudebně teoretického textu 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHTE6 zkouška 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Obsahově navazuje na předmět Analýza hudebně teoretického textu 5. Cílem předmětu je vybavit posluchače praktickými poznatky a zkušenostmi z práce s konkrétními hudebně teoretickými texty po ose časové i předmětné a vybavit je schopností aktivně a efektivně s těmito texty pracovat. Posluchači se postupně seznámí s reprezentativním souborem odborné literatury pokrývajícím, pokud možno, všechny základní oblasti a aspekty systematické i historické muzikologie.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Schopnost analytického a kritického pohledu na již existující hudebně teoretické texty všech kategorií a ve světle získaných poznatků a zkušeností i schopnost koncipování vlastních hudebně teoretických textů od semestrálních prací až k bakalářským, magisterským eventuálně doktorským spisům.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

KOFROŇ, Petr. Třináct analýz. Jinočany: H & H, 1993. ISBN 80-85787-44-X.

KOHOUTEK, Ctirad. Hudební kompozice: stručný komplexní pohled z hlediska skladatele. Praha: Supraphon, 1989. ISBN 80-7058-150-6.

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia. Bratislava: VŠMU, 2000.

RETI, Rudolf: Tonality, Atonality, Pantonality. London: 1958. ISBN 0313204780.

Doporučená literatura:

ABRAHAM, Lars Ulrich. Neue Wege Der Musikalischen Analyse. Berlin: Merseburger, 1967.

DAHLHAUS, Carl. Untersuchungen über Die Entstehung Der Harmonischen Tonalität. Kassel: Bärenreiter, 1988.

DAHLHAUS, Carl: Ästhetische Probleme der elektronischen Musik. In: Experimentelle Musik, ed. F. Winckel, Berlin, 1971, s. 81-88.

DAHLHAUS, Carl, and Tibor Kneif. Einführung In Die Systematische Musikwissenschaft. Köln: Gerig, 1971.

DAHLHAUS, Carl: Musiktheorie. In: Einführung in die systematische Musikwissenschaft, ed. C.Dahlhaus, Cologne 1971, s. 93-132.

DAHLHAUS, Carl. Schoenberg and Schenker. In: Proceedings of the Royal Musical Association, 1973, č 100, s. 209–215.

DEMPSTER, Douglas-Brown, Matthew: Evaluating Musical Analyses and Theories: Five Perspectives. In: Journal of Music Theory 34, 1990, č.2, s. 247-279.

DUNSBY, Jonathan. Models of Musical Analysis: Early Twentieth-Century Music. Oxford: Blackwell, 1993.

FALTIN, Peter: Semiotische Dimensionen des Instrumentalen und Vokalen im Wandel der Symphonie. Archiv für Musikwissenschaft 32, 1975, s. 26-38.

FILIP, Miroslav: K problémom hudby a slova z experimentálného hľadiska. Hudební věda I, 1964, č.3, s. 462-475.

GRAHAM, Peter. Josef Berg a jeho Snění. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2002. ISBN 80-85429-67-5.

HAUER, Josef Matthias. Vom Melos zur Pauke: eine Einführung in die Zwölftonmusik. Wien: Universal-Edition, 1925.

KOHOUTEK, Ctirad. Novodobé skladebné teorie západoevropské hudby. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1962.

KOHOUTEK, Ctirad. Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965.

KOHOUTEK, Ctirad. Projektová hudební kompozice. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969.

KOHOUTEK, Ctirad. Hudební styly z hlediska skladatele: (stručná antologie základů starší kompoziční praxe a teorie). Praha: Panton, 1976.

LISSA, Zofia: Geschichtliche Vorform der Zwölftontechnik. In: Acta musicologica XVII, 1935, s.15.

LUDVOVÁ, Jitka. Matematické metody v hudební analýze: k muzikologické aplikaci teorie informace a teorie množin. Praha: Supraphon, 1975.

MARSDEN, Alan – Pople, Anthony (Ed.): Computer Representations and Models in Music. London: Academic Press, 1992. ISBN 0124735452.

RAHN, John: Basic Atonal Theory. New York, Schirmer 1980. ISBN 0582281172.

RUT, Josef. Dvanáctitónová tonální teorie. Praha: Panton, 1969.

RUT, Josef: Relativistická teorie hudebního pohybu. Praha 1990, ISBN 8070390417.

WEBERN, Anton von, Willi Reich, and Leo Black. The Path to the New Music. Bryn Mawr, PA: Theodore Presser Company, 1963. ISBN 1376331527.

Hodnoticí metody a kritéria

Od studenta je očekávána aktivní účast v hodinách a průběžná práce na dílčích referátech

dle zadání vyučujícího.

Ke zkoušce je požadována rozsáhlejší písemná práce 4–5 NS dle zadání vyučujícího. Má souhrnnou kriticko-hodnotící povahu se zesíleným podílem vlastního osobitého přístupu k látce.

Povinná účast studenta na hodinách min. 70 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů