Jevištní pohyb 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103JP3 Z 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marcela BENONIOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Marcela BENONIOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student ovládá stylizovaný dobový slovník, držení těla, držení dámy, poklony králi, poklony navzájem, pozdravy se zbraní, držení zbraně. Umí tančit základní kroky pavany, gaillardy, menuetu a allemande, aj. Cvičení je důležité pro celkovou koordinaci a paměť. Osvojí si rytmus textu s rytmem hudby a základní dobové kroky a prostorové formace.

Forma studia

cvičení.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Během studia si studenti osvojují psychosomatické dovednosti pro profesionální vystupování. Získají suverénní držení těla, fyzickou zdatnost, kondici a přirozenou koordinaci pohybu v prostoru s hudební předlohou (textem, zpěvem), rytmické a prostorové cítění, zvládají nezbytné dechové techniky a dynamiku a dílčí frázování pohybu (v propojení s danou hudební předlohou, textem a žánrem) tak, aby docílili sebejisté jevištní prezence.

Předmět vede ke správným pracovním návykům a k osvojení zásad profesní etiky.

Tematické okruhy:

tréninková část hodiny:

dílčí období a taneční styly:

Forma výuky je praktická, skládá se z tréninků různých pohybových a tanečních technik a stylů.

Každé téma je doplněno seminářem teorie, videoukázkami, představeními.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BROCKETT, Oscar. Dějiny divadla. Rybka Publishers, 2019. ISBN 978-80-87950-66-1.

KAZÁROVÁ, Helena. Barokní taneční formy. Praha: Akademie múzických umění, 2005. ISBN 80-7331-026-0.

Odborná literatura ke klíčovým tématům z dějin tance a baletu, přímo související s vývojem hudby a opery.

Studijní materiály dostupné ve videotéce Nadace Jiřího Kyliána, v knihovně HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 75 %, aktivita ve výuce, plnění zadaných úkolů

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
BENONIOVÁ M.
18:00–19:30
(paralelka 10)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:00–19:30 Marcela BENONIOVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 10

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů