Jevištní řeč 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103JER4 zápočet 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíle výuky:

Předmět se v tomto semestru soustředí hlavně na upevňování získaných návyků -

každodenního samostatného tréninku artikulačních a dechových cvičení, uvolňování hrdla, budování správného napětí těla, aktivního postoje.

Tematické okruhy:

Cvičení v hodinách jsou obohacována pohybovými a hereckými prvky.

Výsledky učení

Student prakticky uplatňuje nabyté poznatky v práci s textem. Přednese zadaný text s dobrým vedením dechu, porozuměním obsahu, logickým členěním a frázováním. Jeho projev je uvolněný. Vědomě používá výrazových prostředků, kreativně pracuje s textem. Student rovněž zná českou výslovnostní normu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

EISNER, Pavel. Čeština poslechem i poklepem. Praha; Voznice: Leda, Rozmluvy, 2013. ISBN 978-80-7335-320-9; 978-80-87440-57-5.

HAVRÁNEK, Bohuslav – JEDLIČKA, Alois. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-555-0.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Antická jména. Jak je číst a skloňovat. Praha: Akademie múzických umění, 2005. ISBN 80-7331-044-9.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. O přesvědčivosti uměleckého přednesu : zákonitosti výstavby mluveného projevu. Praha: 1979. 60 s.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Tvar slova v přednesu. Prostějov: Ipos Artama, 1995. 57 s. ISBN 80-7068-093-8.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina a Hana MAKOVIČKOVÁ. Základy jevištní mluvy: učebnice pro 1. roč. konzervatoří. Praha: SPN, 1984. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství).

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina a Hana MAKOVIČKOVÁ. Základy jevištní mluvy 2: Učebnice pro 2. a 3. roč. konzervatoří. Praha: SPN, 1986. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství).

LUKAVSKÝ, Radovan. Kultura mluveného slova. Praha: Akademie múzických umění, 2000. ISBN 80-85883-61-9.

LUKAVSKÝ, Radovan. Stanislavského metoda herecké práce: učebnice pro předmět herecká výchova na konzervatořích, studijní obor herectví. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. Učebnice pro střední školy.

Umělecká literatura: např.

FRYNTA, Emanuel. Písničky bez muziky. Praha: Argo, 2010. ISBN 978-80-257-0330-4.

MACOUREK, Miloš. Živočichopis. Praha: Euromedia Group – Knižní klub, 2007. ISBN 978-80-242-1939-4.

Díla V. Vančury, W. Shakespeara ad.

Hodnoticí metody a kritéria

Kritériem pro udělení atestace je 80% docházka do hodin, aktivní přístup k učení, prokazatelné zlepšení artikulace, volný a znělý hlas, znalost teoretických metod probíraných v hodinách.

Při pohovoru prokáže teoretické znalosti, které získal v hodinách a studiem doporučené literatury.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů