Zpěv 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ZPE4 ZK 5 2CT česky letní

Garant předmětu

Ivan KUSNJER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Vladimír DOLEŽAL, Magdaléna HAJÓSSYOVÁ, Pavel HORÁČEK, Jana JONÁŠOVÁ, Helena KAUPOVÁ, Ivan KUSNJER, Zuzana LÁSZLOOVÁ, Natalija MELNIK, Yvona VOTAVOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zvládne kvalitně pěvecky interpretovat písně a odpovídající árie podle svého hlasového oboru, rozvíjí svou vlastní uměleckou osobnost pomocí ovládnutí nových hlasových a dechových technik. Získává profesionální zkušenost díky práci na svém osobním koncertu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem studia je zdokonalování hudební paměti a zlepšování pěvecké techniky.

Student musí zvládnout podle svého hlasového oboru (soprán, mezzosoprán, alt, tenor, baryton, bas) rozdílný repertoár dle svého zaměření a technických schopností.

Tematické okruhy:

Výuka v tomto semestru se řídí zlepšující se hlasovou a technickou vyspělostí. Student rozvíjí své individuální pěvecké a technické dovednosti a pracuje na odstranění případných nedostatků.

Program výuky a výběr repertoáru se řídí technickou a hlasovou vyspělostí studenta.

Student musí zvládnout pedagogem určená pěvecká díla.

Stále s pedagogem pracuje na pěvecké a dechové technice, hlasové rezonanci a artikulaci a je veden k rozvíjení své vlastní umělecké osobnosti. Měl by se zaměřit na hudební výraz, frázi a práci s textem. Tyto návyky se dále rozvíjí v hodinách sólové korepetice.

Během tohoto letního semestru se student seznamuje s obtížnějším písňovým i operním a koncertním repertoárem a technickou interpretační zdatností, kterou pak prezentuje na svém školním koncertu (35 minut).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HOLEČKOVÁ-DOLANSKÁ, Jelena. Vývoj a literatura zpěvu. Praha: SPN, 1964.

MARTIENSSENOVÁ, Franziska. Vzdělaný pěvec, KORA, Praha, 1994. ISBN 80-85644-04-5.

MARTIENSSENOVÁ, Franziska. Vědomé zpívání. Praha: SPN, 1987.

PAŘÍK, Antonín Ferdinand. Pěvecké metody a falzetový výcvik. Praha: SNKLHU, 1960.

VÁLKOVÁ, Libuše. Hlas individuality. Praha: AMU, 2017, ISBN 978-80-7331-087-5.

ZELENKOVÁ, Dagmar. Pedagogické aspekty interpretace barokní opery. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. ISBN 978-80-7414-186-7.

Notové party

JANÁČEK, Leoš. Moravská lidová poesie v písních.

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na jednu stránku.

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na dvě stránky.

NEZVAL, Vítězslav. Slovenské spevy.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro ukončení předmětu je povinná minimální 70% účast v individuální výuce zpěvu.

Student je povinen absolvovat dvě vystoupení v rámci koncertní praxe.

Ke zkoušce před komisí katedry ZOR student nastuduje a předvede repertoár určený jeho pedagogem: písně, barokní árie a taktéž klasicistní a jednoduché romantické árie.

Úspěšné vykonání zkoušky je také podmíněno vystoupením na školním koncertu s programem v délce 35 minut.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů