Zpěv 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ZPE4 zkouška 5 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 104 až 129 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ivan KUSNJER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Magdaléna HAJÓSSYOVÁ, Pavel HORÁČEK, Helena KAUPOVÁ, Maria KOBIELSKA, Ivan KUSNJER, Zuzana LÁSZLOOVÁ, Natalija MELNIK, Yvona VOTAVOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem studia je zdokonalování hudební paměti a zlepšování pěvecké techniky. Student musí zvládnout ve svém hlasovém oboru (soprán, mezzosoprán, alt, tenor, kontratenor, baryton, bas) rozdílný repertoár dle svého zaměření a technických schopností. Program výuky a výběr repertoáru se řídí zlepšující se hlasovou a technickou vyspělostí. Student rozvíjí své individuální pěvecké a technické dovednosti a pracuje na odstranění případných nedostatků. Student musí zvládnout pedagogem určená pěvecká díla. Pracuje na pěvecké a dechové technice, hlasové rezonanci a artikulaci a je veden k rozvíjení své vlastní umělecké osobnosti. Zaměřuje se na hudební výraz, frázi a práci s textem. Tyto návyky se dále rozvíjí v hodinách sólové korepetice. Zároveň se student během výuky seznámí se základním operním repertoárem, obsahem oper a jejich obsazením.

Tematické okruhy:

Obtížnější písňový i operní a koncertní repertoár

Technická interpretační zdatnost

Výsledky učení

Student zvládne kvalitně pěvecky interpretovat písně a odpovídající árie podle svého hlasového oboru, rozvíjí svou vlastní uměleckou osobnost pomocí ovládnutí nových hlasových a dechových technik. Má kvalitní znalosti sólové vokální hudby. Veřejně prezentuje kvalitní umělecký výkon v roli sólového pěvce.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Doporučená literatura:

WARRACK, John – WEST, Ewan. Oxfordský slovník opery. Praha: Iris, Knižní klub 1998, ISBN 80-85893-14-2.

MARTIENSSENOVÁ, Franziska. Vzdělaný pěvec. Praha: KORA, 1994. ISBN 80-85644-04-5.

HOSTOMSKÁ, Anna a kol. Opera – Průvodce operní tvorbou. Praha: NS Svoboda, 2018, ISBN 978-80-205-0637-5.

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta. Uvedená literatura je studována bez ohledu na vydavatele.

Příklad repertoáru:

DVOŘÁK, Antonín – Cigánské melodie

SMETANA, Bedřich – Večerní písně

BRAHMS, Johannes – Písně

MAHLER, Gustav – Písně potulného tovaryše

Klavírní výtahy: G. F. Händel, Leoš Janáček, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, W. A. Mozart, P. I. Čajkovský, J. B. Foerster aj.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro ukončení předmětu je povinná minimální 70% účast v individuální výuce zpěvu.

Student je povinen absolvovat dvě vystoupení v rámci Semináře zpěvu.

Ke zkoušce před komisí katedry ZOR student nastuduje a předvede repertoár určený jeho pedagogem: písně, barokní árie a taktéž klasicistní a jednoduché romantické árie.

Úspěšné vykonání zkoušky je také podmíněno vystoupením na školním koncertu s programem v délce 35 minut.

Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů