Sólová korepetice 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SK4 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Student systematicky pracuje na technické a interpretační kvalitě svého repertoáru a seznamuje se se specifiky pěvecké literatury různých stylových období. Během studia si osvojí zásadní rozdíly v interpretaci písňové, operní a oratorní tvorby. Při nastudování skladeb různých stylových období a žánrů se učí odpovídajícímu výrazu, rytmu a intonaci, pracuje na nastudování písňového, operního a oratorního repertoáru spolu s korepetitorem.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student má přehled o interpretačních stylech a tradicích spojených s různými typy vokálního repertoáru a o autentické interpretaci hudby různých stylových období. Dokáže nastudovat repertoár odpovídající jeho technickým a interpretačním schopnostem a požadavkům na ročníkové zkoušky.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Výběr studijní literatury je dán individuálním repertoárem studenta v hlavním předmětu Zpěv. Případně je možný samostatný výběr studenta v závislosti na jeho technické a interpretační vyspělosti.

Hodnoticí metody a kritéria

K udělení zápočtu je nutná docházka alespoň 50 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů