Vokální intonace 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103VI3 zápočet 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin HYBLER

Obsah

Cíl výuky:

Cílem je rozvíjení schopnosti pohotového čtení vokálního partu z listu, rozvíjení harmonického slyšení a orientace v tonální klasicko-romantické harmonické struktuře skrze praktické procvičování v hodinách. Bezpečné poznávání a intonování všech intervalů, též kvintakordů, septakordů i nónových akordů (dur, moll, zvětšený, zmenšený, tvrdě velký, měkce malý, s přidanou sextou apod.) a jejich obraty. Praktická orientace v modálních hierarchických strukturách (např. staré církevní stupnice), tak jako ve strukturách atonálních (celotónová stupnice, dodekafonie, aleatorika).

Obsahem cvičení je čtení vokálního repertoáru všech stylových historických období a analýza (akordů, intervalů). Důraz je kladen na rozvíjení intonační jistoty v praxi a zvyšování individuální technické úrovně jednotlivce.

Tematické okruhy:

Vícehlasé skladby složitější faktury s harmonickými modulacemi

Výsledky učení

Student si osvojil základní pohotovost při čtení notového partu z listu, udržení notové linky v polyfonii, zvýšil si vlastní technickou úroveň intonace a sluchové analýzy.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Doporučená literatura:

ZENKL, Luděk. ABC intonace a sluchové analýzy. Praha: Bärenreiter, 2021. ISBN 978-80-86385-38-9.

SVOBODA, Pavel. Duchovní a světské kánony. Praha: Triton, 1999. ISBN 978-80-7254-452-3.

Příklad repertoáru:

Harmonizované lidové písně, středověké frottoly, tance a jednodušší madrigaly.

Vícehlasé transkripce soudobé tvorby

Party jsou k dispozici v soukromém archivu pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení formou zápočtu je uděleno na základě aktivní docházky, zvládnutí zadaných úkolů a intonačního pokroku studenta.

Poznámka

Není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost LIC-0058
Via Musica

(Lichenštejnský palác)
HYBLER M.
13:40–15:10
(paralelka 10)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:40–15:10 Martin HYBLER Via Musica
Lichenštejnský palác
paralelka 10

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů