Jevištní pohyb 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103JP1 Z 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marcela BENONIOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Marcela BENONIOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojil psychosomatické dovednosti pro profesionální vystupování. Získal suverénní držení těla, rytmické a prostorové cítění, zvládl nezbytné dechové techniky a dynamiku a dílčí frázování pohybu /v propojení s danou hudební předlohou, textem a žánrem/tak, aby docílili sebejisté jevištní prezence.

Ovládá samostatně základní cvičení jako posilování, protahování, gymnastické prvky na zemi, na volnosti, pevné držení těla, samostatný pohyb v prostoru. Umí a zná taneční i hudební materiál probíraného období, tedy především českých tanců, zavřené párové držení. Rotace, skoky, poskoky atd.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studenti si osvojují základní fyzické předpoklady s důrazem na správné držení těla, fyzickou zdatnost, kondici a přirozenou koordinaci pohybu v prostoru s hudební předlohou (textem, zpěvem). Předmět vede ke správným pracovním návykům a k osvojení zásad profesní etiky.

Vytyčené cíle by se měly promítnout do nácviku a zkoušení operních inscenací v požadavcích režiséra, choreografa.

Tematické okruhy:

tréninková část hodiny:

posilování, protahování, rozsah a síla pohybu přesnost a jistota provedení, rytmická a dynamická cvičení, dechové principy, skoky, rotace v pohybu na místě a v prostoru, pády na zem a zvedačky

dílčí období a taneční styly:

Výuka je praktická, skládá se z tréninků různých pohybových a tanečních technik a stylů.

Každé téma je doplněno seminářem teorie, videoukázkami, představeními.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BONUŠ, František. Taneční kroky, figury a formace v českých lidových tancích. Praha: Ústřední kulturní dům železničářů, 1986.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb. Herecká pohybová výchova. Praha: Akademie múzických umění, 2015. ISBN 978-80-7331-343-2.

KYTÝŘOVÁ, Markéta. Základy taneční gymnastiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.VYCPÁLEK, Josef. Česká tance. Praha: B. Kočí, 1921.

Odborná literatura ke klíčovým tématům z dějin tance a baletu, přímo související s vývojem hudby a opery.

Studijní materiály dostupné ve videotéce Nadace Jiřího Kyliána, v knihovně HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 75 %, aktivita v hodinách a plnění zadaných úkolů

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
BENONIOVÁ M.
08:30–10:00
(paralelka 10)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 08:30–10:00 Marcela BENONIOVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 10

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů