Jevištní pohyb 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103JP1 zápočet 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marcela BENONIOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marcela BENONIOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Studenti si osvojují základní fyzické předpoklady s důrazem na správné držení těla, fyzickou zdatnost, kondici a přirozenou koordinaci pohybu v prostoru s hudební předlohou (textem, zpěvem). Předmět vede ke správným pracovním návykům a k osvojení zásad profesní etiky.

Vytyčené cíle by se měly promítnout do nácviku a zkoušení operních inscenací v požadavcích režiséra, choreografa.

Tematické okruhy:

tréninková část hodiny:

posilování, protahování, rozsah a síla pohybu přesnost a jistota provedení, rytmická a dynamická cvičení, dechové principy, skoky, rotace v pohybu na místě a v prostoru, pády na zem a zvedačky

dílčí období a taneční styly:

Výuka je praktická, skládá se z tréninků různých pohybových a tanečních technik a stylů.

Každé téma je doplněno seminářem teorie, videoukázkami, představeními.

Výsledky učení

Student si osvojil psychosomatické dovednosti pro profesionální vystupování. Získal suverénní držení těla, rytmické a prostorové cítění, zvládl nezbytné dechové techniky a dynamiku a dílčí frázování pohybu /v propojení s danou hudební předlohou, textem a žánrem/ tak, aby docílili sebejisté jevištní prezence.

Ovládá samostatně základní cvičení jako posilování, protahování, gymnastické prvky na zemi, na volnosti, pevné držení těla, samostatný pohyb v prostoru. Umí a zná taneční i hudební materiál probíraného období, tedy především českých tanců, zavřené párové držení. Rotace, skoky, poskoky atd.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

BONUŠ, František. Taneční kroky, figury a formace v českých lidových tancích. Praha: Ústřední kulturní dům železničářů, 1986.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb. Herecká pohybová výchova. Praha: Akademie múzických umění, 2015. ISBN 978-80-7331-343-2.

KYTÝŘOVÁ, Markéta. Základy taneční gymnastiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.

VYCPÁLEK, Josef. Česká tance. Praha: B. Kočí, 1921.

Odborná literatura ke klíčovým tématům z dějin tance a baletu, přímo související s vývojem hudby a opery.

Studijní materiály dostupné ve videotéce Nadace Jiřího Kyliána, v knihovně HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 75 %, aktivita v hodinách a plnění zadaných úkolů

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
BENONIOVÁ M.
08:30–10:00
(paralelka 10)
Výuka začíná od 9.9.2023
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 08:30–10:00 Marcela BENONIOVÁ bílý sál
Hartigovský palác
Výuka začíná od 9.9.2023 paralelka 10

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů