Sólová korepetice 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SK3 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Miroslav SEKERA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Johanna HANIKOVÁ, Ahmad HEDAR, Marcel JAVORČEK, Ladislava KASPŘÍKOVÁ, Lenka NAVRÁTILOVÁ, Marie PAPEŽOVÁ ERLEBACHOVÁ, Iryna ROMENSKÁ, Miroslav SEKERA, Jana VYCHODILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopný nastudovat repertoár odpovídající jeho technickým a interpretačním schopnostem a požadavkům na ročníkové zkoušky. Student je schopen nastudovat odpovídající roli nebo její část v rámci operního studia.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Sólová korepetice je předmětem odborné přípravy rozhodujícím pro odborné zaměření studenta ZOR Hudební fakulty AMU.

V kontextu výuky zpěvu se student věnuje práci na repertoáru a seznamuje se se specifiky pěvecké literatury různých stylových období. Během studia si studenti osvojují zásadní rozdíly v interpretaci písňové, operní a oratorní tvorby.

Tematické okruhy:

Studenti se při nastudování skladeb různých stylových období a žánrů učí odpovídajícímu výrazu, rytmu a intonaci, pracují na nastudování písňového, operního a oratorního repertoáru spolu s korepetitorem. Výuka tohoto předmětu je vedena kontaktní formou a jejím obsahem jsou:

-práce na hudebním výrazu v kontextu stylového období

-práce na hudebním výrazu v kontextu druhu hudebního díla

-práce s textem

-práce s recitativem secco a accompagnato

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr studijní literatury je dán úzkou provázaností s výukou zpěvu, případně je možný samostatný výběr studenta v závislosti na jeho technické a interpretační vyspělosti.

Hodnoticí metody a kritéria

K udělení zápočtu je nutná docházka alespoň 50 % za každý semestr.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů