Analýza oper 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103AO4 ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Znalosti studenta zahrnují základní operní díla evropského hudebního divadla, vývojové zvraty a stylové proměny hudební historie od baroka až po současnost. Vnímá souvislosti historických událostí a jejich vliv na produkci hudebně dramatických děl.

Student zná základní světová a česká operní díla v dějinném kontextu, orientuje se v hudebních stylech, zná dramatické postavy jednotlivých děl, jejich charakter a vzájemné vztahy v proměnách zpěvoherní zápletky, a především jejich psychologický vývoj. Po absolvování přednášek v zimním a letním semestru zná základní český zpěvoherní repertoár.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Letní semestr se zaměřuje na české opery z přelomu 19. a 20. století až po současnost, zásadní pozornost věnuje operám Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů včetně jeho pokusů o rozhlasovou a televizní tvorbu, všímá si činnosti Nového německého divadla, neopomíjí tzv. Terezínské autory (Ullmann, Krása, P. Haas), zachytí ostrčilovskou operní éru v pražském Národním divadle.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BRANBERGER, Jan. Svět v opeře. Praha: Orbis, 1948.

BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Lidové noviny, Praha: 1999, ISBN 978-80-87950-66-1.

BURNEY, Charles. Hudební cestopis 18. věku. Praha: SHN, 1966.

ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudba. Praha: Panton, 1964.

Československý hudební slovník osob a institucí I a II. Praha: SHN, 1965.

HOLEČKOVÁ-DOLANSKÁ, Jelena. Vývoj a literatura zpěvu. Praha: AMU a Státní pedagogické nakladatelství, 1964.

HOSTOMSKÁ, Anna a kol. Opera - Průvodce operní tvorbou. Praha: Svoboda, 1999, ISBN 978-80-205-0637-5.

Doporučená literatura:

BATTA, Andras a Sigrid NEEF, ed. Opera: composers, works, performers. H F Ullmann: 2009, ISBN 978-0841603844.

CELETTI, Rodolfo. Historie belcanta. Praha: Paseka, 2000, ISBN 80-7185-284-8.

FISCHER, Ludwig, ed. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bärenreiter 1994.

GRUN, Bernard. Dejiny operety. Bratislava: OPUS, 1961, ISBN 62-372-81.

KAMINSKI, Piotr. Mille et un Opéras.Paris, Librairie Arthème Fayard 2003, ISBN 978-2213600178.

KOBBÉ, Gustave. Tout l’Opéra dictionnaire de Monteverdi à nos jours, Paris: Robert Laffront 1999, ISBN 2221088808.

KUDĚLKA, Viktor. Perly paní O.-úvod do studia české operety. Praha: Supraphon, 1976.

NEJEDLÝ, Zdeněk. Dějiny opery ND I. a II. díl. Praha: Práce, 1949.

ORREY, Leslie a Rodney MILNES. Histoire de l‘ opéra. Paris, Édition Thames, Hudson SARI 1991, ISBN 978-2878110357.

RACEK, Jan. Česká hudba. Praha: SNKLU, 1958.

ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. Praha: Aventinum, 1929.

SADIE, Stanley, ed. The New Grove Dictionary of Opera. London, Macmillan Reference Limited1992.

SMOLKA, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Praha: TOGGA, 2001, ISBN 80.902912-0-1.

ŠAFRÁNEK, Miloš. Divadlo B. Martinů. Praha: Supraphon, 1979.

ŠÍP, Ladislav. Česká opera a její tvůrci. Praha: Supraphon, 1983.

TROJAN, Jan. Dějiny opery. Díl II, Romantismus (19. století). 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 1981.

TYRREL, John. Česká opera. Brno: Opus musicum, 1992, ISBN 80-900314-1-2.

WARRACK, John Hamilton. Oxfordský slovník opery. Praha: IRIS Knižní klub, 1998. 611 s. ISBN 80-85893-14-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška - může být zadán rozbor opery včetně znalosti scénosledu, orchestrálního obsazení, hlasových oborů, vokálního rozsahu, intonační náročnosti, případného využití koloratury a jiných technických prostředků.

Požaduje se 75% účast na přednáškách

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů