Seminář zpěvu a operní režie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SZOR1 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Vladimír DOLEŽAL, Magdaléna HAJÓSSYOVÁ, Pavel HORÁČEK, Jana JONÁŠOVÁ, Helena KAUPOVÁ, Ivan KUSNJER, Zuzana LÁSZLOOVÁ, Natalija MELNIK, Martin OTAVA, Tomáš ŠIMERDA, Yvona VOTAVOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Seminář Zpěvu a Operní režie je hromadným předmětem, kterého se účastní posluchači všech ročníků katedry ZOR. V tomto kolektivním předmětu studenti musí postupně prezentovat výkony svého hlavního předmětu před přítomnými pedagogy a ostatními studenty.

Cílem výuky těchto seminářů je příprava na veřejná vystoupení před publikem – na vlastní školní koncerty nebo školní představení, která jsou pak povinná v dalších semestrech.

Vytváří se zde prostor pro prezentaci interpretačních a tvůrčích názorů ve společné diskuzi mezi pedagogy a studenty.

Kolektivní způsob výuky přispívá k osobnímu rozvoji individuálního uměleckého talentu.

Tematické okruhy:

Návštěvy koncertů.

Návštěvy operních představení.

Účast na koncertech spolužáků.

Účast na mistrovských kurzech.

Výsledky učení

Student je veden k individuální a samostatné práci, je schopen diskuze na téma interpretace, je posílen jeho tvůrčí názor. Má prohloubené znalosti o přednesu díla jako takového. Je připraven na veřejná vystoupení před publikem.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Literatura a studijní pomůcky (písně, árie či celé opery) jsou vybrány po konzultaci s pedagogem s přihlédnutím k individuálním potřebám studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení atestace student prezentuje své výkony před kolegiem katedry a spolužáky, povinná podmínka 70% účasti za semestr. Posluchači Operní režie prezentují režii představení, které zhlédli, či sami zpracovávají. Minimálně jedna aktivní účast (vystoupení) za semestr.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost LIC-9022
Galerie HAMU

(Lichenštejnský palác)
BÁRTA M.
14:00–15:30
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:30 Martin BÁRTA Galerie HAMU
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů