Jevištní řeč 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103JER3 zápočet 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíle výuky:

Jevištní řeč učí zpěváky hlasové hygieně, správnému vedení dechu, čisté artikulaci. Výuka probíhá formou praktického semináře.

Tematické okruhy:

Student rozvíjí:

Výsledky učení

Student se naučil správnému tělesnému napětí a ovládání prostoru svým hlasem a mluvou tak, aby jeho pěvecký a mluvní výkon byl vyrovnaný a harmonický. Rozšiřuje svou schopnost vést dramatický monolog a dialog.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

HÁLA, Bohuslav. Hlas, řeč, sluch: základy fonetiky a logopedie. Praha: SPN, 1962.

HŮRKOVÁ, Jiřina a Hana MAKOVIČKOVÁ. Základy jevištní mluvy (1. a 2. díl). Praha: SPN, 1986.

HŮRKOVÁ, Jiřina. Antická jména, jak je číst a skloňovat. Praha: Akademie múzických umění, 2005. ISBN 8073310449.

HŮRKOVÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Scientia, 1995. ISNB 80-85827-93-X.

LUKAVSKÝ, Radovan. Kultura mluveného slova. Praha: Akademie múzických umění, 2000. ISBN 80-85883-61-9.

MAKOVIČKOVÁ, Hana. Rozpravy o mluvení (1. a 2. díl). Praha: SPN, 1984.

Hodnoticí metody a kritéria

Kritérium pro udělení atestace je 80% účast v hodinách a praktické předvedení zvládnutí dechové, hlasové a artikulační techniky s ohledem na individuální dispozice studenta.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů