Pedagogika tance (Bc. - kombi) - volitelné

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
107HT1 Historické tance 1 česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
107HT2 Historické tance 2 česky Z 2 2CT Zapsat
107INP1 Interpretační praxe 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107INP2 Interpretační praxe 2 česky ZK 2 2T Zapsat
107KTP1 Klasický tanec 1 (pedagogika tance) česky Z 2 4T Předmět není vypsán
107KTP2 Klasický tanec 2 (pedagogika tance) česky ZK 2 4T Zapsat
107LAP1 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 1 česky Z 2 1T Předmět není vypsán
107LAP2 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 2 česky Z 2 1T Zapsat
107LTP1 Lidový tanec 1 (pedagogika tance) česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107LTP2 Lidový tanec 2 (pedagogika tance) česky ZK 2 2T Zapsat
107MTP1 Moderní tanec 1 (pedagogika tance) česky Z 2 4T Předmět není vypsán
107MTP2 Moderní tanec 2 (pedagogika tance) česky ZK 2 4T Zapsat
107PI1 Pilates 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107PI2 Pilates 2 česky Z 2 2T Zapsat
107SOKT Soustředění katedry tance česky Z 2 Z 2 Zapsat
107TIS1 Taneční improvizace - seminář 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TIS2 Taneční improvizace - seminář 2 česky Z 2 2T Zapsat
107TM Taneční medicína česky Z 2 2T Z 2 2T Zapsat