Pedagogika tance (Bc. - kombi) - volitelné

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
107HT1 Historické tance 1
 
česky Z 2 2CT zimní Předmět není vypsán
107HT2 Historické tance 2
 
česky Z 2 2CT letní Předmět není vypsán
107INP1 Interpretační praxe 1
 
česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
107INP2 Interpretační praxe 2
 
česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
107KTP1 Klasický tanec 1 (pedagogika tance)
 
česky Z 2 4T zimní Předmět není vypsán
107KTP2 Klasický tanec 2 (pedagogika tance)
 
česky ZK 2 4T letní Předmět není vypsán
107LAP1 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 1
 
česky Z 2 1T zimní Předmět není vypsán
107LAP2 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 2
 
česky Z 2 1T letní Předmět není vypsán
107LTP1 Lidový tanec 1 (pedagogika tance)
 
česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
107LTP2 Lidový tanec 2 (pedagogika tance)
 
česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
107MTP1 Moderní tanec 1 (pedagogika tance)
 
česky Z 2 4T zimní Předmět není vypsán
107MTP2 Moderní tanec 2 (pedagogika tance)
 
česky ZK 2 4T letní Předmět není vypsán
107PI1 Pilates 1
 
česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
107PI2 Pilates 2
 
česky Z 2 2T letní Předmět není vypsán
107PVT1 Psychologie vnímání tance 1
 
česky Z 2 10S zimní Předmět není vypsán
107PVT2 Psychologie vnímání tance 2
 
česky Z 2 10S letní Předmět není vypsán
107SFM1 Seminář Franklinovy metody 1
 
česky Z 2 2ST zimní Předmět není vypsán
107SFM2 Seminář Franklinovy metody 2
 
česky Z 2 2ST letní Předmět není vypsán
107SOKT Soustředění katedry tance
 
česky Z 2 zimní i letní Předmět není vypsán
107TIS1 Taneční improvizace - seminář 1
 
česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
107TIS2 Taneční improvizace - seminář 2
 
česky Z 2 2T letní Předmět není vypsán
107TM Taneční medicína
 
česky Z 2 2T zimní i letní Předmět není vypsán