Lidový tanec 1 (pedagogika tance)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107LTP1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Základní taneční kroky: teoretické, praktické i technické zvládnutí tanečních kroků, jež jsou svým pohybovým základem společné pro většinu etnografických oblastí. Různé způsoby spojení a kombinací těchto kroků vycházející ze zápisů ve sbírkách lidových tanců.

Kroky 2/4 rytmu: chůze, polkový krok, poskočný krok, hladký obkročák, poskočný obkročák, dvoukrok a dvoukročák, kroky jihočeských koleček, „koloběžka“

Kroky 3/4 rytmu: trojkrok, dělený trojkrok, mazurka (na tři kroky, na dva kroky, na jeden krok), sousedská vyšlapávaná, sousedská hladká, sousedská přísunná, trojdobé kroky jihočeských koleček , zadržovaný - dvouhupý.

Všechny kroky jsou prováděny jednotlivě, pak v páru, nejprve rovně, v natáčení a v otáčení

Rozdělení tanců podle historie a jednotlivých typů: Historické rozdělení tanců na tance s nepevnou vazbou na hudební doprovod (tzv. vířívé, kolečkové tance), tance procesionální (chorovody, obřadní tance, mužské skoky). Mladší vrstva tanců s pevnou vazbou na hudební doprovod (tzv. figurální tance).

Tance s pevnou vazbou na hudební doprovod dále dělíme na menší skupiny podle jejich obsahu. Například tance s pracovní tematikou (Švec, Kadlec, Mlynářský), dvojtance (Šátečkový, Rejdovák a Rejdovačka, Zahradník), běžné tance snazší a méně snadné, Furiant a tance s proměnlivým taktem (mateníky, latováky, směsky...).

U vybraných tanců praktické sledování shodných znaků ? text písně, taneční kroky, struktura tance, jako například u tance Švec, Kalamajka, Dupák, Řezanka.

Výuka základních kroků a tanců probíhá v praktických seminářích, kde je kladen důraz na technické zvládnutí jednotlivých tanců a jejich základních kroků.

Výsledky učení

Cílem studia je praktické zvládnutí tanečního materiálu (kroků, způsobů držení apod.) českých a moravských lidových tanců, pochopení variability lidového tance.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá taneční zkušenost, základní znalost lidových tanců.

Literatura

Vycpálek, Josef: České tance, Praha 1921

Seidl, Jan; Špičák, Josef: Zahrajte mi do kola Praha 1945

Bonuš, František: Tance, písně a hudba Plzeňského kraje, Praha 1955

Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově, SPN Praha 1983

Drdácký, František: Lidové tance, Praha 1974

Hodnoticí metody a kritéria

Přímá aktivní účast na lekcích, znalost nejméně dvou tanců, zadání rozcvičení k lekci lidových tanců.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů