Pilates 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PI2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Renata SABONGUI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Renata SABONGUI

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předměty Pilates 1 a Pilates 2 jsou určeny pro tanečníky, hudebníky, zpěváky a ostatní studenty, kteří se potřebují naučit pracovat s dechem, rozvíjet motoriku a vyrovnávat pohybové disbalance.

Pohybové sekvence jsou v každém programu promyšleně propracovány tak, aby odbouraly špatné návyky držení těla a nenásilnou formou posilovaly celé tělo a jeho držení.

Připojte se k MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0762691ae6034930ad9de451a2fc9aca%40thread.tacv2/conversations?groupId=02d8aef0-b21a-4b2d-b30b-fb2e3de8cf90&tenantId=3b0d7367-6f74-45ec-b99b-d962ddfc18d1

Forma studia

Prezenční

Praktický seminář

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita 107PI1 (Pilates 1)

Teoretická znalost principů správného držení těla a funkce dechu.

Obsah kurzu

Rozvíjení znalosti anatomie pohybu.

Pilates technikou vytvářet podpůrný metabolický systém pomocí vypracování jednotlivých svalových skupin s cílem dosažení harmonického celku.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Pilates, J.H.: Return to Life through Contrology. Pilates Method Alliance, 2. vydání, 2012. ISBN 0976823209

Dylevský, Ivan: Základy anatomie pro maséry. Triton, 2003, Praha. ISBN 80-7254-275-3

Sabongui, Renata: Skripta Pilates metody. (Student obdrží během lekcí)

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě účasti na seminářích.

Pro splnění předmětu jsou tolerovány max. 2 absence.

Webová stránka předmětu

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0762691ae6034930ad9de451a2fc9aca%40thread.tacv2/conversations?groupId=02d8aef0-b21a-4b2d-b30b-fb2e3de8cf90&tenantId=3b0d7367-6f74-45ec-b99b-d962ddfc18d1

Poznámka

Text v přípravě.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů