Tisk studijního plánu

Studijní plán Dance Pedagogy (MA) - Methods of Folk Dance

Studijní program: Dance Pedagogy
Katedra tance
Specializace: Methods of Folk Dance
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
107EDMF* Didactics and Methodology for Folk Dance
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
12
107EPSF* Pedagogical Seminar for Folk Dance
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
12
Minimální počet kreditů 24
Povinné předměty
107EDDE* Didactics of Dance Education
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
107EMDS* Master Diploma Thesis Seminar
Z-2-6SS
Z-2-6SS
Z-5-6SS
Z-5-6SS
14
Minimální počet kreditů 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
107EFDP* Folk Dance Practice
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
8
107EFDT* Folk Dance Training
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
8
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107EBDA* Basics of Dance Aesthetics
Z-2-1ST
ZK-2-1ST
4
107EDA* Dance in Europe after 1945
Z-3-1PT
ZK-3-1PT
6
107EKIN* Kinesiology
Z-2-1ST
ZK-2-1ST
4
107EOM* Organisation and Management in Dance Education
Z-3-1PT
ZK-3-1PT
6
107EPE* Pedagogy
Z-3-1PT
ZK-3-1PT
6
Minimální počet kreditů 48
Povinně volitelné předměty
107DPPVPC10 Dance Pedagogy (MA) - PV B for speci. C - optional training 10 for 4th semester V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107DPPVPC7 Dance Pedagogy (MA) - PV B for speci. C - optional training 7 for 1st semester V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107DPPVPC8 Dance Pedagogy (MA) - PV B for speci. C - optional training 8 for 2nd semester V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107DPPVPC9 Dance Pedagogy (MA) - PV B for speci. C - optional training 9 for 3rd semester V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
107DPMAVV Elective subjects for Dance Pedagogy (MA)
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 98
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Master Diploma Thesis Seminar 1 (107EMDS1) ZT Diplomovou prací
Master Diploma Thesis Seminar 2 (107EMDS2) ZT Diplomovou prací
Master Diploma Thesis Seminar 3 (107EMDS3) ZT Diplomovou prací
Master Diploma Thesis Seminar 4 (107EMDS4) ZT Diplomovou prací
Dance in Europe after 1945 1 (107EDA1) ZT Didactics and Methodology for Folk Dance (S107DMFLMAAJ)
Dance in Europe after 1945 2 (107EDA2) ZT
Didactics and Methodology for Folk Dance 10 (107EDMF0) PZ
Didactics and Methodology for Folk Dance 7 (107EDMF7) PZ
Didactics and Methodology for Folk Dance 8 (107EDMF8) PZ
Didactics and Methodology for Folk Dance 9 (107EDMF9) PZ
Didactics of Dance Education 1 (107EDDE1) PZ
Didactics of Dance Education 2 (107EDDE2) PZ
Pedagogical Seminar for Folk Dance 5 (107EPSF5) PZ
Pedagogical Seminar for Folk Dance 6 (107EPSF6) PZ
Pedagogical Seminar for Folk Dance 7 (107EPSF7) PZ
Pedagogical Seminar for Folk Dance 8 (107EPSF8) PZ
Pedagogy 1 (107EPE1) ZT Pedagogy (S107PEDAJ)
Pedagogy 2 (107EPE2) ZT