Didactics and Methodology for Folk Dance 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107EDMF7 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět se zaměřuje na metodickou přípravu výuky lidového tance pro 7. ročník a vytvoření modelové vyučovací lekce dle osnov tanečních konzervatoří, tanečních oborů ZUŠ a dalších tanečních a pohybových studií pro stupeň pokročilých tanečníků a žáků.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, schopnost analyzovat pohyb, jeho správné provedení a metodická práce s nápravou chybného provedení.

Tematické okruhy:

Posluchači mají za úkol ve sbírkách vyhledávat složitější tance a jejich varianty. Tyto tance jsou následně spojovány do větších celků (posluchači se seznamují s tvorbou pásem).

  1. Zvyšování vytrvalosti žáků: Posluchači si ověří jakým způsobem je možné v lidovém tanci pracovat na vytrvalosti žáků. Taneční kombinace jsou tvořeny delší (na výdrž) a obtížnější (pro technický růst).
  2. Tvorba krokových variací například z těchto kroků: mazurpolka s předrazem a holubcem, polkové kroky ozdobené předrazem a holubcem, Skočná v různých spojeních s dalšími kroky a všech možnostech provedení. Použity jsou všechny další probrané kroky a jejich varianty.
  3. Improvizace v lidovém tanci: V původním lidovém prostředí byla improvizace nedílnou součástí taneční kultury. Posluchači se seznamují se způsobem zařazení improvizace nenásilnou formou do výuky lidových tanců. Způsoby jsou různé a další možnosti mohou posluchači vymyslet sami (obměna naučeného tance podle fantazie žáků, dotvoření určené části taneční kombinace, volná improvizace na znějící píseň). Improvizace v tancích s nepevnou vazbou na hudební doprovod je improvizace základem taneční struktury.
  4. Taneční repertoár: Další varianty Jihočeských koleček, Skočná v páru, Holubička, Kopaničářský čardáš, Ondraš Lašský ve čtveřici, vybrané tance ze Slovenských lidových tanců.
  5. Další obohacování tanců o nové motivy tak, aby byli žáci připraveni pro práci v profesionálním souboru. Posluchači si navzájem připravují vlastní varianty a spojení krokových motivů i celých tanců, které následně vzájemně konzultují.

Výsledky učení

Po absolvování kurzu student

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

KOS, Bohumil. Lidové tance ve školní tělesné výchově: Metodická příručka pro učitele tělesné výchovy na školách 1. a 2. cyklu. 3. vyd. Praha: SPN, 1983.

SEIDEL, Jan, ed., TREFIL, Václav, ed. a ŠPIČÁK, Josef, ed. Zahrajte mi do kola!: tance českého lidu. Vydání 1. Praha: L. Mazáč, 1945. 284 - [4] s.

VYCPÁLEK, Josef. České tance: 145 (s varianty 185) českých lidových tanců, které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně (za účelem naučení). Praha: B. Kočí, 1921. 196 stran. Umělecké snahy; sv. 254.

Doporučená literatura:

BONUŠ, František. Dítě a tanec. I. V Českých Budějovicích: Krajské kulturní středisko, 1971..

BONUŠ, František. Dítě a tanec. II. V Českých Budějovicích: Krajské kulturní středisko, 1972.

BONUŠ, František. Lidové tance: (výbor lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996, ©1995. ISBN 80-238-0362-X.

BONUŠ, František. Tance, písně a hudba plzeňského kraje. Praha: SNKLHU, 1955.

JELÍNKOVÁ, Zdena, BONUŠ, František, ed. a JEŘÁBEK, Richard. Valašské lidové tance. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1954.

Jelínková, Zdena. Kola a chorovody. Praha: Ústř. dům lid. tvořivosti, 1960.

Krejčí, Pavel a Procházková, Jarmila. Písně, tance a lidé v Podkrkonoší. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1984.

Hodnoticí metody a kritéria

Příprava výuky lidového tance pro 7. ročník, vytvoření modelové vyučovací lekce. Příprava variací k tancům s pevnou i nepevnou vazbou na hudební doprovod - Čech , Moravy i Slezska. Zjednodušování variací a další úprava připravených variací pro různé tipy tanečních studií a tanečních konzervatoří.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů