Pedagogical Seminar for Folk Dance 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107EPSF6 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět se zaměřuje na sledování filmových materiálů, záznamů tanců jednotlivých oblastí a praktické osvojení vybraných tanců, v praktickém semináři na sále. Samostatná činnost studentů, zaměřená na získání informací o daném regionu, jejich zpracování a využití při výuce lidových tanců.

Cílem studia je hlubší poznání vybraných oblastí a pedagogická práce na jejich tanečním osvojení s důrazem na specifika oblastí. Předmět navazuje na Pedagogický seminář 5. Zabývá se oblastí Západních Čech a Hané. Posluchači vytváří pohybovou přípravu pro vybranou oblast.

Tematické okruhy:

1)Tance ze Západních Čech: Tato oblast nezapře společnou kulturní souvislost s obecným vývojem středoevropské kultury. Znovuoživení místních tradic, je v současnosti dílem novodobých venkovských skupin a souborů lidových tanců, které pokusily rekonstruovat podobu vžitého tanečního repertoáru.

2)Horní Chodsko: Postřekov ,Dívčí chození dokola před zahájením tance, Do kolečka, forma párová a forma kola, Zelený kúsek: Hopsasa hyjsasa, Šotyš, Tajče

Dolní Chodsko: Do kolečka ve 3/4 a 2/4 rytmu, Zelené kúsky ? Brumlák, Salát, Martin, Manžestr, Štajdyš

3)Klatovsko: Latovák se špačíčkovým úvodem, Mateník Talián, Hulán 3/4 z Bolešin,

Plzeňsko jižní oblast: Vivatek z Kotrčova, Hulán á la hopla valčík, Štajryš

Plzeňsko západní oblast: Sulislavské párové kolečko, Lendlery,

Plzeňsko severní oblast: Plaské dívčí a smíšené kolečko, Pantofel z Dolní Bělé

Chebsko, Plánsko, Mariánsko-lázeňsko a Karlovarsko: Roia z Chebska, Dívčí a

zábavní kola a reje z Chebska a Karlovarska, Krajcpolka z Karlovarska a Chebska,

Schleifer (klouzák) z Ašska,

4)Tance z Hané: Haná je rozsáhlou úrodnou rovinnou oblastí ve středu Moravy. Je bohatým kulturním dědictvím a s dlouhodobě tradicí udržovaným a pěstovaným povědomím o vlastní kulturní a národopisné svébytnosti. a) Střední Haná: Cófavá z Annína, z Prostějova a Olomouce, z Tovačova, z Plumlova, Svatební Kot z Prostějovska, Hanácké cifrování, Šáteček z Tovarová, Kalamajka z Tovarová, Tetka ? trhová z Konopic, Valaška z Opocan, Maďara z Annína, Sósedská (šóstavá) z Annína, Zahradnická z Konopic, Trojke z Tovačova

5)Jižní Haná: Cófavá z Kojetína, Menuet z Nezamyslic, Kolo a had z Bojanovic, Křížová polka z Nezamyslic, Šátečková, Kalamajka z Kojetína, Hos a Hosar z Drysic, Holuběnka, Huláň, Maďarka, Řetězová šotyška a Vařečková z Kojetína, Hořela lipka

Severní Haná: Cófavá z Droždína, hovadí (kalup) z Čech pod Kosířem, Mazurka z Loučan, Hópák z Rudy, Mazurka babka z Rudy, Otevřené valčík z Moravičan, Špacírpolka z Jedlí

Výsledky učení

Posluchač získá informace o daném regionu, jejich zpracování a využití při výuce lidových tanců, při zpracování podkladů pro výuku lidového tance i tvorbu vystoupení pro žáky uměleckých škol, amatérských i profesionálních souborů.

Posluchač si po každé probrané oblasti připraví technickou průpravu a vyhledá tanec v literatuře týkající se dané oblasti, vypracuje metodický postup výuky.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

JELÍNKOVÁ, Zdena. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Díl VI, část 2. Haná: [Popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě]. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. ISBN 80-86156-01-X.

LAUDOVÁ, Hannah. Západní Čechy: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1994. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska; 1.

Doporučená literatura:

BARTOŠ, František. Národní písně moravské v nově nasbírané. Seš. 2. Brno: Matice moravská, 1889.

BLÁHA, Zdeněk. Tance z Postřekova na Chodsku. Domažlice: Muzeum Chodska, 1995. 108 s. ISBN 80-900245-2-1.

JINDŘICH, Jindřich. Chodský zpěvník: Chodské písně ve dvou a tříhlasé úpravě [hudebnina]. 2. opravené vyd. Praha: Orbis ; SNKLHU, 1951-1952 ; 1953-1955. 6 sv.

MÁTLOVÁ-UHROVÁ, Ludmila. Hanácké tance z Tovačovska [hudebnina]. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954. Národní tance. Velká řada; sv. 1.

SUŠIL, František. Moravské národní písně. 5. vyd. Praha: Argo, 2000. ISBN 80-204-0757-X.

VYCPÁLEK, Josef. České tance: 145(s varianty 185) čes. lid. tanců které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně popsal... Praha: B. Kočí, 1921.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec. 2. vyd., (v SNKLHU 1. vyd.). Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadována je praktická účast na semináři, příprava alespoň jedné pohybově-taneční variace k probírané folklorní oblasti (technická příprava taneční dovednosti dané oblasti).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů