Zjednodušený studijní plán Dance Pedagogy (MA) - Methods of Folk Dance

Katedra tance

Studijní program: Dance Pedagogy
Specializace: Methods of Folk Dance

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 20
Celkem kreditů za ročník 60