Folk Dance Training 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107EFDT9 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Trénink lidového tance v jeho vrcholné formě pro pokročilé tanečníky rozvíjí zdatnost a vytrvalost posluchačů.

Cílem studia je technicky připravit posluchače pro profesionální využívání lidových tanců s maximálním důrazem na uvědomování si rozdílů jednotlivých folklorních oblastí.

Trénink směřuje k maximálnímu prohloubení znalosti tanečních kroků a jejich variant: posluchači se seznamují s dalšími tanečními kroky a jejich oblastním provedením. Technicky se snaží přiblížit charakteru kroku dané oblasti co nejvíce.

Tematické okruhy:

Kroky jsou procvičovány ve větších a složitějších vazbách a komplikovanějších půdorysech pro technickou zdatnost.

Taneční kroky: lašská polka, prvky valašského i lašského odzemku, cifry verbuňku, mazur - polka, polka ruška a další specielní taneční kroky.

Krokový materiál v charakteru oblasti: Pro každou jednotlivou oblast je připravena pohybová průprava, kterou posluchači projdou před nastudováním celých tanců z dané oblasti. Provedení jednoho kroku v různých folklorních oblastech může být velmi rozdílné, a tak mají posluchači možnost odlišnosti poznávat. Ty jsou základním kamenem pro barevnost našeho lidového tance.

Tance dalších oblastí a jejich místní varianty: Nejtypičtější tance, které jsou z jednotlivých oblastí probírány: Střední Čechy - Dupák, Pětičtvrteční, Kalamajka; Východní Čechy - Křižák, Ruská polka (dvojkolka); Západní Čechy - Furiant, Rokycanská, Pantoflíčky, Talián; Jižní Čechy - Doudlebská polka, Přibíračka; Slezsko - Čihaný, Vrtek; Lašsko - Dratenik, Ondraš, Dymak, Kohut; Valašsko - Jánošík, Starodávný, Raubšícký, Šotyška; Moravské slovácko - Sedlácké, Sedlácké, Verbuňk. U některých tanců hledáme více variant, porovnáme je a následně i obohatíme o vlastní nápady, úpravy a změny, které jsou pro daný tanec vhodné.

Výsledky učení

Posluchač ovládá informace o daném regionu, jejich zpracování a využití při výuce lidových tanců, při zpracování podkladů pro výuku lidového tance. Zvládá praktické provedení uvedených tanců i jejich varianty. Dokáže odborně popsat technická cvičení, vysvětlit povahu jednotlivých tanců. Předmět rozšiřuje již probranou látku o komplikovanější taneční materiál a tance z dalších folklórních oblastí.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

KOS, Bohumil a František STRUSKA. Mužské lidové tance: Instruktážní brožura pro nácvik lidových tanců ve vojenských souborech. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1953.

KOS, Bohumil. Lidové tance ve školní tělesné výchově. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.

Doporučená literatura:

BONUŠ, František. Furiant: monografie českého lidového tance. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1983.

BONUŠ, František. Lidové tance: (výbor lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996. ISBN 80-238-0362-X.

DRDÁCKÝ, František. Lidové tance: české lidové tance a taneční pásma v úpravě pro tělovýchovné hnutí, školy a zájmovou uměleckou činnost. 1. vyd. Praha: Olympia, 1983. 220 s. Sbírka příruček pro cvičitele zákl. a rekreační tělesné výchovy; Sv. 18.

JELÍNKOVÁ, Zdena et al. Lašsko: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska; díl 9.

KREJČÍ, Pavel: Pojizerské a Podještědské písně a tance, Severočeské krajské nakladatelství v Liberci, 1963

LAUDOVÁ, Hannah. Střední Čechy: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska; díl 4.

NOSÁĽ, Štefan. Choreografia ľudového tanca. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. ISBN 80-08-01819-4.

PODEŠVOVÁ, Hana. Lidové tance na Opavsku. Opava: Okresní kulturní středisko Opava, 1980.

REJŠEK, Radomil, ed. Zatancujme si!: Výběr lidových tanců z Čech a Moravy. Praha: Ústř. kult. dům železničářů, 1981.

SEIDEL, Jan, ed., TREFIL, Václav, ed. a ŠPIČÁK, Josef, ed. Zahrajte mi do kola!: tance českého lidu. Vydání 1. V Praze: L. Mazáč, 1945.

VETTERL, Karel. Lidové písně a tance z Valašskokloboucka. S.l.: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955. VYCPÁLEK, Josef. České tance: 145(s varianty 185) čes. lid. tanců které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně popsal... Praha: B. Kočí, 1921.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na lekcích, znalost probíraných kroků, tanců, jejich vazeb a variant.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů