Folk Dance Training 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107EFDT0 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Trénink lidového tance v jeho vrcholné formě pro pokročilé tanečníky rozvíjí zdatnost a vytrvalost posluchačů.

Cílem studia je technicky připravit posluchače pro profesionální využívání lidových tanců s maximálním důrazem na uvědomování si rozdílů jednotlivých folklorních oblastí.

Trénink směřuje k maximálnímu prohloubení znalosti tanečních kroků a jejich variant: posluchači se seznamují s dalšími tanečními kroky a jejich oblastním provedením. Technicky se snaží přiblížit charakteru kroku dané oblasti co nejvíce.

Tematické okruhy:

Během posledního semestru posluchači projdou různé typy tréninků pro lidový tanec.

1 – kombinovaný trénink s rytmickými cvičeními, kombinací kroků, taneční kroky různých tanečních oblastí, partnerská práce lidového tance.

2 – tematický trénink věnovaný jedné folklorní oblasti Čech, Moravy nebo Slezska.

3 – technický trénink věnovaný cíleně partnerské práci.

4 – trénink věnovaný práci s tanečním motivem.

5 – trénink zaměřený na vrcholné provedení tanečních kroků a variací Českých tanců.

6 – trénink zaměřený na vrcholné provedení tanečních kroků a variací Moravských tanců.

Výsledky učení

Posluchač ovládá informace o etnografických regionech, jejich zpracování a využití při výuce lidových tanců, při zpracování podkladů pro výuku lidového tance. Zvládá praktické provedení uvedených tanců i jejich varianty. Dokáže odborně popsat technická cvičení, vysvětlit povahu jednotlivých tanců. Předmět završuje probranou látku, student je schopen vytvořit různé typy tréninků.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

KOS, Bohumil. Lidové tance ve školní tělesné výchově. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. Edice metodických příruček.

NOSÁĽ, Štefan. Choreografia ľudového tanca. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. ISBN 80-08-01819-4.

Doporučená literatura:

BONUŠ, František. Furiant: monografie českého lidového tance. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1983.

BONUŠ, František. Lidové tance: (výbor lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996, ISBN 80-238-0362-X.

DRDÁCKÝ, František. Lidové tance: české lidové tance a taneční pásma v úpravě pro tělovýchovné hnutí, školy a zájmovou uměleckou činnost. 1. vyd. Praha: Olympia, 1983. Sbírka příruček pro cvičitele zákl. a rekreační tělesné výchovy; Sv. 18.

JELÍNKOVÁ, Zdena et al. Lašsko: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska; díl 9.

KOS, Bohumil a František STRUSKA. Mužské lidové tance: Instruktážní brožura pro nácvik lidových tanců ve vojenských souborech. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1953. Armádní soutěž tvořivosti; sv. 14.

KREJČÍ, Pavel: Pojizerské a Podještědské písně a tance, Severočeské krajské nakladatelství v Liberci, 1963.

LAUDOVÁ, Hannah. Střední Čechy: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska; díl 4.

PODEŠVOVÁ, Hana. Lidové tance na Opavsku. Opava: Okresní kulturní středisko Opava, 1980.

REJŠEK, Radomil, ed. Zatancujme si!: Výběr lidových tanců z Čech a Moravy. Praha: Ústř. kult. dům železničářů, 1981.

SEIDEL, Jan, ed., TREFIL, Václav, ed. a ŠPIČÁK, Josef, ed. Zahrajte mi do kola!: tance českého lidu. Vydání 1. V Praze: L. Mazáč, 1945.

VETTERL, Karel. Lidové písně a tance z Valašskokloboucka. S.l.: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955.

VYCPÁLEK, Josef. České tance: 145(s varianty 185) čes. lid. tanců které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně popsal..Praha: B. Kočí, 1921.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na lekcích, znalost probíraných kroků, tanců, jejich vazeb a variant.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů