Pedagogical Seminar for Folk Dance 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107EPSF8 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět se zaměřuje na sledování filmových materiálů, záznamů tanců jednotlivých oblastí a praktické osvojení vybraných tanců, v praktickém semináři na sále. Předmět se zabývá oblastí Lašska. Posluchači vytváří pohybovou přípravu pro vybranou oblast.

Cílem studia je hlubší poznání vybrané oblasti Lašska a pedagogická práce na jejím tanečním osvojení s důrazem na specifika oblasti. Samostatná činnost studentů, zaměřená na získání informací o daném regionu, jejich zpracování a využití při výuce lidových tanců.

Tematické okruhy: Tance z Lašska: Lašsko je další rázovitou oblastí na východní Moravě. Dnešní chápání oblasti Lašska jako rovnocenného protějšku Valašska, Hané, Horácka a Slovácka se ustálilo vlivem různých okolností, mezi nimiž hrály významnou roli zvláštnosti dialektologické a osobité rysy regionální kultury vůbec. Lašsko není jednolitou oblastí. Podle krajinného rázu, podle kroje, některých druhů tanců, ale především co do tanečního stylu a charakteru tanečních kroků se dělí na několik podoblastí.

1)Valašsko lašské pomezí: Zhnily z Měrkovic, Zvrtek z Gruně, Čeladenský z Kozlovic, Dymak z Kozlovic, Hulan z Měrkovic, Kalamajka z Kozlovic, Kohut z Kunčic, Koval z Kozlovic, Lendr z Kozlovic, Pilky z Kozlovic a ze Lhotky pod Ondřejníkem

2)Horské Lašsko: Starodávný z Gruně, Zvrtek ze Starých Hamrů, Zvrtek z pomezí Kysuc, Obertas z pomezí Kysuc, Čardaš z Konečné, Babsky z Korně, Čeladenský z Ostravice, Dratenik z Ostravice, Hulan z Gruně, Kalamajka ze Starých Hamer, Ruska polka z Malenovic, Slezsky čardaš z Ostravice, Vojtek z Bílé,

3)Nížinné Lašsko: Starodávný ze Sedlišť, Taněc z Krmelína, Zvrtek ze Staré vsi nad Ondřejnicí, Cigan z Krmelína, Dratenik z Krmelína, Dymak ze Staré Bělé, Galaty z Janovic, Kožuch podolsky z Hukvald, z Krmelína, Požehnany z Janovic, Ruska polka z Janovic, z Krmelína, Šatečkovy z Janovic, Zbujan z Morávky,

4)Štrambersko: Ignac Manda a Smutna cerka ze Štramberku,

5)Lašský skok: Lašský skok sólový, ve dvojici a ve čtveřici, Lašský skok Ondraš. Na rozdíl od Valašského Odzemku, který se tančí na jednu základní píseň, písní k Lašskému skoku je celá řada. Taneční prvky skoku se vyznačují rázností a hranatostí některých cifer, které zajímavě kontrastují s ciframi lehkými, měkkými. Posluchači se snaží vytvořit vlastní sled cifer z možností, které široce nabízí studovaný materiál. Lašský skok je improvizační záležitostí každého tanečníka, proto si každý hledá svůj osobitý styl Lašského skoku.

Výsledky učení

Posluchač získá informace o daném regionu, jejich zpracování a využití při výuce lidových tanců, při zpracování podkladů pro výuku lidového tance i tvorbu vystoupení pro žáky uměleckých škol, amatérských i profesionálních souborů.

Posluchač si po každé probrané oblasti připraví technickou průpravu a vyhledá tanec v literatuře týkající se dané oblasti, vypracuje metodický postup výuky.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

JELÍNKOVÁ, Zdena et al. Lašsko: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska; díl 9.

Doporučená literatura:

JANÁČEK, Leoš a ŠTĚDROŇ, Bohumír, ed. Lašské tance [hudebnina]. 1. vyd. Praha: Orbis, 1951.

JANÁČEK, Leoš, ed., PROCHÁZKOVÁ, Jarmila, ed. a MATUSZKOVÁ, Jitka, ed. Národní tance na Moravě: a další úpravy lidových tanců pro klavír, (zpěv) a taneční soubor = Nationale Tänze aus Mähren = Folk dances in Moravia = Dances nationales en Moravie: (1890 - 1912) [hudebnina]. Vydání v této řadě první. Brno: Editio Janáček, 2005. 1 partitura (123 stran). Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka. Řada G; svazek 2. ISMN M-706527-03-1.

JANÁČEK, Leoš. Národní tance na Moravě [hudebnina]. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1953.

JANÁČEK, Leoš: výběr z díla

JELÍNKOVÁ, Zdenka: výběr z díla

SOCHA, Vincenc, ed. Lidové tance na Lašsku. Část I. 1. vyd. Lhotka, p. Metylovice: V. Socha, 1948.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadována je praktická účast na semináři, příprava alespoň jedné pohybově-taneční variace k probírané folklorní oblasti (technická příprava taneční dovednosti dané oblasti). Seminární práce k tématice studentem zvolené oblasti.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů