Didactics and Methodology for Folk Dance 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107EDMF9 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět se zaměřuje na způsob vytváření vyučovací lekce: Posluchači si osvojí nejefektivnější způsob tvorby lekce. Nejprve si projdou taneční repertoár ročníku, pro nějž hodinu tvoří. Vyberou z tanců taneční vazby a jejich varianty, které použijí pro práci na volnosti a případně je upraví pro potřeby daného ročníku. Z krokových vazeb následně vybírají jednotlivé kroky, které je nutno žáky naučit odděleně a následně k nim vytváří nové variace.

Cílem studia je další rozvoj metodického myšlení a schopnost analyzovat pohyb. Schopnost vytvářet další možné variace na pohybová témata zapsaná ve sbírkách. Vytvářet rozdílné lekce pro různé typy tanečních škol a tanečních studií.

Tematické okruhy:

Posluchači vytváří modelové vyučovací lekce a upravují jejich náplň pro různé typy tanečních škol. Nejprve jsou vytvořeny lekce jednoduššího typu a pak lekce složitější a technicky náročnější. Práce s literaturou a úpravy tanečního materiálu zde zaznamenaných.

  1. Posluchači vyhledávají neobvyklé a nepříliš často používané tance z mnoha různých folklorních oblastí.
  2. Posluchači se učí zachovávat při úpravách základní strukturu tance, aby mohli s daným materiálem pracovat dvěma směry, jak tance zjednodušit ale i ztížit.
  3. Vytvoření modelové vyučovací lekce pro pokročilé.
  4. Příprava variací k tancům s pevnou i nepevnou vazbou na hudební doprovod - Čech , Moravy i Slezska.
  5. Zjednodušování variací a další úprava připravených variací pro různé tipy tanečních studií a tanečních konzervatoří.

Výsledky učení

Student po absolvování kurzu

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BONUŠ, František. Dítě a tanec. I-VI. V Českých Budějovicích: Krajské kulturní středisko, 1971.

LAUDOVÁ, Hannah. Prameny lidových tradic Čech: souhrn podnětů k dramaturgické a studijní práci folklorních souborů. 2., upr. vyd. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2000. ISBN 80-7068-

REJŠEK, Radomil, ed. Zatancujme si!: Výběr lidových tanců z Čech a Moravy. Praha: Ústř. kult. dům železničářů, 1981.

VYCPÁLEK, Josef. České tance: 145(s varianty 185)čes. lid. tanců které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně popsal... Praha: B. Kočí, 1921.

Doporučená literatura:

JELÍNKOVÁ, Zdena. Kola a chorovody. Praha: Ústř. dům lid. tvořivosti, 1960.

JELÍNKOVÁ, Zdenka a KUBEŠ, Richard. Horácké tance. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Krajské nakladatelství, 1956.

LAUDOVÁ, Hannah. Východní Čechy: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska; díl 3.

LINK, Karel. Beseda, český salonní tanec. 2. úplně přeprac. vyd. V Praze: A. Storch syn, 1882.

PODEŠVOVÁ, Hana. Lidové tance na Opavsku. Opava: Okresní kulturní středisko Opava, 1980.

PROCHÁZKOVÁ, Jarmila a KREJČÍ, Pavel. Písně, tance a lidé v Podkrkonoší. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1984. s obr. příl. Kraj.

SEIDEL, Jan, ed., TREFIL, Václav, ed. a ŠPIČÁK, Josef, ed. Zahrajte mi do kola!: tance českého lidu. Vydání 1. V Praze: L. Mazáč, 1945. 284 - [4] s.

SOCHA, Vincenc, ed. Lidové tance na Lašsku. Část I [hudebnina]. 1. vyd. Lhotka, p. Metylovice: V. Socha, 1948.

Hodnoticí metody a kritéria

Metodická příprava výuky lidového tance pro profesionální tanečníky. Zaměření výukové lekce na určitou folklorní oblast, příprava tanečně technického pohybového materiálu k prohloubení znalosti zvolené oblasti.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů