Tisk studijního plánu

Studijní plán Dance Pedagogy (MA) - Methods of Folk Dance – 2. ročník

Studijní program: Dance Pedagogy
Katedra tance
Specializace: Methods of Folk Dance
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Didactics and Methodology for Folk Dance
 
107EDMF9 Z 3 2ST 107EDMF0 ZK 3 2ST
Pedagogical Seminar for Folk Dance
 
107EPSF7 Z 3 2ST 107EPSF8 Z 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Povinné předměty
Master Diploma Thesis Seminar
 
107EMDS3 Z 5 6SS 107EMDS4 Z 5 6SS
Minimální počet kreditů za semestr 5 5
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Folk Dance Practice
 
107EFDP3 Z 2 2CT 107EFDP4 Z 2 2CT
Folk Dance Training
 
107EFDT9 Z 2 2CT 107EFDT0 Z 2 2CT
Basics of Dance Aesthetics
 
107EBDA1 Z 2 1ST 107EBDA2 ZK 2 1ST
Organisation and Management in Dance Education
 
107EOM1 Z 3 1PT 107EOM2 ZK 3 1PT
Minimální počet kreditů za semestr 9 9
Povinně volitelné předměty
Dance Pedagogy (MA) - PV B for speci. C - optional training 10 for 4th semester V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Dance Pedagogy (MA) - PV B for speci. C - optional training 7 for 1st semester V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Dance Pedagogy (MA) - PV B for speci. C - optional training 8 for 2nd semester V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Dance Pedagogy (MA) - PV B for speci. C - optional training 9 for 3rd semester V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Elective subjects for Dance Pedagogy (MA)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 20 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 10 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Master Diploma Thesis Seminar 1 (107EMDS1) ZT Diplomovou prací
Master Diploma Thesis Seminar 2 (107EMDS2) ZT Diplomovou prací
Master Diploma Thesis Seminar 3 (107EMDS3) ZT Diplomovou prací
Master Diploma Thesis Seminar 4 (107EMDS4) ZT Diplomovou prací
Dance in Europe after 1945 1 (107EDA1) ZT Didactics and Methodology for Folk Dance (S107DMFLMAAJ)
Dance in Europe after 1945 2 (107EDA2) ZT
Didactics and Methodology for Folk Dance 10 (107EDMF0) PZ
Didactics and Methodology for Folk Dance 7 (107EDMF7) PZ
Didactics and Methodology for Folk Dance 8 (107EDMF8) PZ
Didactics and Methodology for Folk Dance 9 (107EDMF9) PZ
Didactics of Dance Education 1 (107EDDE1) PZ
Didactics of Dance Education 2 (107EDDE2) PZ
Pedagogical Seminar for Folk Dance 5 (107EPSF5) PZ
Pedagogical Seminar for Folk Dance 6 (107EPSF6) PZ
Pedagogical Seminar for Folk Dance 7 (107EPSF7) PZ
Pedagogical Seminar for Folk Dance 8 (107EPSF8) PZ
Pedagogy 1 (107EPE1) ZT Pedagogy (S107PEDAJ)
Pedagogy 2 (107EPE2) ZT