Taneční improvizace - seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TIS1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými metodami taneční improvizace a rozvíjet jejich schopnost improvizace. V dnešní choreografické tvorbě je improvizace jedním ze základních tvůrčích prostředků, improvizační schopnosti jsou nutné jak pro choreografa, tak interpreta.

Forma studia

Výklad, seminář, cvičení

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá rozvinutou taneční zkušenost, nejlépe v technikách moderního a současného tance.

Obsah kurzu

Program zahrnuje praktické osvojení metody improvizace vyvinuté Willamem Forsythem, ovládnutí postupů analýzy těla podle Rudolfa Labana a propojuje ji s principy a postupy kontaktní improvizace.

Předmět obsahuje uvolňovací a uvědomovací cvičení, osvojení si představy krychle obklopující tělo (podle Labana), způsoby propojování bodů a směrů v krychle, práce s prostorovou představou rozvinutou v čase, dynamice a do prostoru. Rozvíjení vnímání vlastního prostoru těla i umístění těla v prostoru a ve vztahu ke skupině.

Základní principy kontaktní improvizace- uvědomování si a zvyšování vzájemné citlivosti, práce s váhou v duetech, tah, tlak, pozitivní a negativní prostor, cvičení na vedení a následování, manipulace, improvizace s i bez fyzického dotyku.

Sólová i skupinová improvizace.Osvojování si kompozičních postupů a jejich uplatnění během improvizace - okamžitá kompozice. Rozvíjí používání jednoty a kontrastu,gradační křivky, rozlišování a používání různých časových rovin, vztah k hudbě (ve spolupráci s hudebníkem).

Doporučená nebo povinná literatura

CD-rom Forsyth, William: Improvisation Technologies A tool for the Analytical Dance Eye

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních a seminářích

Poznámka

Předmět lze zapsat opakovaně

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů