Interpretační praxe 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107INP2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Obsah

Studium základních kroků a pohybů paží (port de bras) stylu „la belle danse“ a jejich terminologie. Pas de bourrée, pas grave, coupé, demi-coupé, pas de galliarde, contretemps de gavotte, pas de menuet, contretemps de menuet, jeté chassé, pas tortillé a jejich kombinace. Opozice paží, poignets dessu, poignets dessous, rétour dessous, etendu, double oposition. Pohyby paží při menuetu a courante. Problematiku zápisu barokních tanců v systému Feuilletovy notace. Výuka základních principů a jejich aplikace na učený krokový materiál. Nácvik vybraného tance z repertoáru zapsaného ve Feuilletově notaci, například Menuet a deux G.L. Pécoura, Bourrée d´Achille G. L. Pécoura, Gigue a deux R. A. Feuilleta.

Výsledky učení

Prohloubit znalosti a schopnosti z předešlého semestru, zvýšit citlivost pro styl tance a získat schopnosti interpretovat dané choreografie na dobré úrovni. Pěstovat pohybovou paměť a orientaci v prostoru. Umět zapsat základní taneční kroky v Beauchamp-Feuilletově notaci.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Interpretační praxe 1 v plném rozsahu. Dobrá fyzická kondice.

Literatura

Kröschlová, Eva: Dobové tance 16. až 19. století. SPN Praha 1981

Van Winkle Keller, Kate-Shimer, Genevieve: The Playford Ball. The Country

Dance and the Society. London 1990

Taubert, Karl Heinz: Höfische Tänze. Ihre Geschichte und Choreographie.

Mainz 1968

Wood, Melusine: Historical Dances 12th to 19th Century. C.W. Beaumont

London 1952

Wood, Melusine: More Historical Dances. C.W. Beaumont London 1956

Kazárová, Helena: Feuilletova taneční notace jako prostředek pro rekonstrukci,

analýzu a zápis tanců ve stylu 18. století. In: Tanec, analýza,

pojmy. Sborník II. Etnochoreologické konference, ČSAV

Praha 2004

Kazárová, Helena: Barokní taneční formy. AMU 2005

Behr, Samuel: L´art de bien danser.Die Kunst wohl zu tantzen. Leipzig 1713

Feuillet, Auger: Chorégraphie ou l´art décrire la danse a Paris 1700

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou zápočtu je: aktivní účast na semináři, domácí příprava spojená s opakováním látky a studiem odborné literatury. Prezentace nastudovaného tance před diváky.

Poznámka

Předmět lze zapsat opakovaně. V ak. roce 2010/2011 předmět není vyučován.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů