Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107LAP1 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lucie DERCSÉNYIOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie DERCSÉNYIOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V rámci hodin Labanovy analýzy pohybu (LAP), tanečně - pohybové terapie (TPT) jsou studenti seznámeni s Bartenieff Foundamentals, se základními elementy LAP a jejím fungováním ve struktuře tanečně-pohybové terapie. Každá z hodin je zaměřena na teoretickou a praktickou část. Studenti jsou obeznámeni s kategoriemi Body, Effort elements (Active Crystalization in Flow, Weight, Time, Space). Hodiny se dále zaměřují na práci s Shape Elements – přesah z vlastního prostoru do vnějšího prostoru, uvědomění si osobního pohybového prostoru – kinesféry, na práci s Action drives (pohybové dráhy podle Labana).

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Ke studiu LAP, TPT není požadavkem teoretická ani praktická znalost tanečních technik. Předpokladem je zájem o uvedený předmět, schopnost analyzovat pohyb na základě teoretické a praktické průpravy v hodinách

Obsah kurzu

Taneční terapie využila a dále rozvinula Labanův systém analýzy pohybu, který se stal nedílnou součástí tanečně-pohybové terapie. TPT pracuje s pohybovými kategoriemi Labanova systému. V praktické části hodiny jsou sledovány tyto cíle:

  1. uvědomění vedení pohybu, jeho dráhy, jeho kvality, prostoru, který zaujímá
  2. vedení k rozšíření stereotypního repertoáru pohybu, který každý jedinec má – rozšiřuje pohybovou škálu
  3. umožnění pochopit význam pohybu, intuitivní přístup a cítění pohybu – vede k jejich systematickému popisu a utřídění zkušeností
  4. přínos kinestetického poznání sebe sama.

Nedílnou součástí hodin je improvizace a pozorování pohybu, studenti jsou vedeni k uvědomění propojení body, mind, emotions sdílení ve skupině a jejich výstupem je schopnost pohybové analýzy na základě LAP. Studenti prochází kreativním a sebevzdělávacím procesem, který mohou využít ve své práci (taneční pedagogové, choreografové, režiséři, herci, dramaturgové atd.)

Doporučená nebo povinná literatura

ČÍŽKOVÁ, Klára. Tanečně-pohybová terapie. Triton, 2005. ISBN 80-7254-547-7.

DAVIES, Eden. Laban’s Legacy of Movement Analysis. Routledge, 2006. ISBN 9780415977289.

ZEDKOVÁ, Iveta, ed. Tanečně-pohybová terapie. Teorie a praxe. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3185-7.

HACKNEY, Peggy. Making Connections: Total Body Integration Through Bartenieff Fundamentals. Amsterdam: Gordon & Breach Publishers, 1998. ISBN 9789056995928.

NEWLOVE, Jean. Laban for Dancers and Actors. Nick Hern Books, 2007. ISBN 978-1854591609.

CHODOROW, Joan. Taneční terapie a hlubinná psychologie imaginace v pohybu. Triton, 2006. ISBN 80-7254-554-x.

STUD, Karen a Laura COX. Každý jsme tělem. Maitrea, 2014. ISBN 978-80-87249-99-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena je schopnost analyzovat pohyb na základě LAP a využití poznatků ve zvolené specializaci.

Poznámka

Výuka je rozložena do dvou semestrů. S tímto ohledem je také koncipována, a proto pro uzavření celého obsahu seminářů je třeba navštěvovat LAP po dobu zimního i letního semestru, aby posluchači pochopili systém v jeho komplexnosti.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12.10.2022 14:15–15:45 Lucie DERCSÉNYIOVÁ Sál půda
Lichenštejnský palác
paralelka 1
26.10.2022 14:15–15:45 Lucie DERCSÉNYIOVÁ Sál půda
Lichenštejnský palác
paralelka 1
09.11.2022 14:15–15:45 Lucie DERCSÉNYIOVÁ Sál půda
Lichenštejnský palác
paralelka 1
23.11.2022 14:15–15:45 Lucie DERCSÉNYIOVÁ Sál půda
Lichenštejnský palác
paralelka 1
07.12.2022 14:15–15:45 Lucie DERCSÉNYIOVÁ Sál půda
Lichenštejnský palác
paralelka 1
14.12.2022 14:15–15:45 Lucie DERCSÉNYIOVÁ Sál půda
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů