Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107LAP2 Z 2 1T česky letní

Garant předmětu

Lucie DERCSÉNYIOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie DERCSÉNYIOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V rámci hodin Labanovy analýzy pohybu (LAP), tanečně - pohybové terapie (TPT) jsou studenti seznámeni s Bartenieff Foundamentals, se základními elementy LAP a její fungování ve struktuře tanečně-pohybové terapie. Každá z hodin je zaměřena na teoretickou a praktickou část. Studenti jsou obeznámeni s kategoriemi Body, Effort elements (Active Crystalization in Flow, Weight, Time), Space. Hodiny se dále zaměřují na práci s Shape Elements – přesah z vlastního prostoru do vnějšího prostoru, uvědomění si osobního pohybového prostoru – kinosféry , na práci s Action drives (pohybové dráhy podle Labana).

Forma studia

jednou za 14 dní dvě hodiny - termíny jsou v rozvrhu u daného předmětu v poznámce pod čarou - nutné sledovat!.

Předpoklady a další požadavky

Ke studiu LAP, TPT není požadavkem teoretická ani praktická znalost tanečních technik. Předpokladem je zájem o uvedený předmět, schopnost analyzovat pohyb na základě teoretické a praktické průpravy v hodinách.

Obsah kurzu

Taneční terapie využila a dále rozvinula Labanův systém analýzy pohybu, který se stal nedílnou součástí tanečně-pohybové terapie. TPT pracuje s pohybovými kategoriemi Labanova systému. V praktické části hodiny jsou sledovány tyto cíle:

1)uvědomění vedení pohybu, jeho dráhy, jeho kvality, prostoru, který zaujímá

2)vedení k rozšíření stereotypního repertoáru pohybu, který každý jedinec má – rozšiřuje pohybovou škálu

3)umožnění pochopit význam pohybu, intuitivní přístup a cítění pohybu – vede k jejich systematické popisu a utřídění zkušeností

4)přinos kinestetického poznání sebe sama.

Nedílnou součástí hodin je improvizace a pozorováni pohybu, studenti jsou vedeni k uvědomění propojení body, mind, emotions sdílení ve skupině a jejich výstupem je schopnost pohybové analýzy na základě LAP. Studenti prochází kreativním a sebevzdělávacím procesem, který mohou využít ve své práci (taneční pedagogové, choreografové, režiséři, herci, dramaturgové atd.)

Doporučená nebo povinná literatura

Čížková, Klára: Taneční-pohybová terapie, Triton, 2005.

Davies, Eden: Laban’Legacy of Movement Analysia, Brenchin Books Ltd, 2001.

Iveta, Zedková (ed.): Tanečně-pohybová terapie. Teorie a praxe. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.

Hackney, Peggy: Making Connection Total Body Integration Through Bartenieff Fundamentals. Amsterdam: Gordon& Breach Publishers, 1998.

Newlove, Jean: Laban for Dancers and Actors

Chodorowová, Joan: Taneční terapie a hlubinná psychologie imaginace v pohybu, Triton, 2006.

Stud, Karen; Cox, Laura: Každý jsme tělem, Maitrea, 2014.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena je schopnost analyzovat pohyb na základě LAP a využití poznatků ve zvoleném studijním oboru.

Poznámka

Výuka je rozložena do dvou semestrů. S tímto ohledem je také koncipována, a proto pro uzavření celého obsahu seminářů je třeba navštěvovat LAP po dobu zimního i letního semestru, aby posluchači pochopili systém v jeho komplexnosti.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů