Klasický tanec 1 (pedagogika tance)

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTP1 Z 2 4T česky zimní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Podrobná znalost techniky klasické tance, tj. pohybový „slovník“ čítající na 600 pas a temps, všech pozic, póz a placements chodidel, nohou, paží, zápěstí, trupu (boků, pasu, ramen, lopatek) a hlavy. Pokročilá koordinace a kondice provedení všech klasických exercices.

Forma studia

Předmět je určen všem studentům pedagogiky tance, jedná se především o prakticky vedenou výuku, zaměřenou na procvičování základů klasického tance v tréninkovém profesionálním sledu. Ve výuce jde o pochopení skladby cvičení, tvoření vazeb, principů správného zadání a vysvětlení prvků.

Předpoklady a další požadavky

Základní fyzické dispozice pro provedení klasické taneční techniky, patřičná (pro pedagogické působení) estetická úroveň předvedení a provádění všech pohybů představující hlavní znaky a styl této techniky, pohybová paměť.

Obsah kurzu

Procvičování a výuka zadání jednoduchých vazeb, pochopení a korekce principů základů klasického tance podle osnov 1. ročníku osmileté Taneční konzervatoře v zavedené struktuře lekce klasického tance - ? la barre, au millieu, adagio, allegro a sur les pointes. Součástí předmětu jsou pedagogické výstupy, odborné hospitace na Taneční konzervatoři a seminární práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Vaganovová A.: Základy klasického tance, 1981

Tarasov N. I.: Klasický tanec, 1983

Kostrovická V. ? Pisarev A.: Klasický tanec, 1968

Kostrovická V.: 100 hodin klasického tance, 1981

W. Warrenová W.: Klasická baletní technika,1989

Messerer A.: Lekce klasického tance

Janeček V.: Metodika klasického tance v uměl. škole (Cecchettiho metoda), 1993

Beaumont - Idzikovský: A Manual of the Theory and Practice of Classical Theatrical

Dancing - Cecchetti method, 1940

Lifar S.: Traité de Danse Academique, 1952

Schorer S.: Balanchine Technique, 2000

Karsavina T.: Ballet technique

Video: David Howard ? Class for beginners, Balanchine Essays

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních, seminářích

vypracování semestrální práce

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška písemná a ústní. Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích, 20% z písemné části zkoušky a 20% z ústní části zkoušky.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce.

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
JANEČEK V.
14:15–15:45
(paralelka 1)
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
JANEČEK V.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Václav JANEČEK bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1
Po 16:00–17:30 Václav JANEČEK bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů