Klasický tanec 1 (pedagogika tance)

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTP1 Z 2 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 14 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Podrobná znalost techniky klasické tance, tj. pohybový „slovník“ čítající na 600 pas a temps, všech pozic, póz a placements chodidel, nohou, paží, zápěstí, trupu (boků, pasu, ramen, lopatek) a hlavy. Pokročilá koordinace a kondice provedení všech klasických exercices.

Forma studia

Předmět je určen všem studentům pedagogiky tance, jedná se především o prakticky vedenou výuku, zaměřenou na procvičování základů klasického tance v tréninkovém profesionálním sledu. Ve výuce jde o pochopení skladby cvičení, tvoření vazeb, principů správného zadání a vysvětlení prvků.

Předpoklady a další požadavky

Základní fyzické dispozice pro provedení klasické taneční techniky, patřičná (pro pedagogické působení) estetická úroveň předvedení a provádění všech pohybů představující hlavní znaky a styl této techniky, pohybová paměť.

Obsah kurzu

Procvičování a výuka zadání jednoduchých vazeb, pochopení a korekce principů základů klasického tance podle osnov 1. ročníku osmileté Taneční konzervatoře v zavedené struktuře lekce klasického tance - ? la barre, au millieu, adagio, allegro a sur les pointes. Součástí předmětu jsou pedagogické výstupy, odborné hospitace na Taneční konzervatoři a seminární práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Vaganovová A.: Základy klasického tance, 1981

Tarasov N. I.: Klasický tanec, 1983

Kostrovická V. ? Pisarev A.: Klasický tanec, 1968

Kostrovická V.: 100 hodin klasického tance, 1981

W. Warrenová W.: Klasická baletní technika,1989

Messerer A.: Lekce klasického tance

Janeček V.: Metodika klasického tance v uměl. škole (Cecchettiho metoda), 1993

Beaumont - Idzikovský: A Manual of the Theory and Practice of Classical Theatrical

Dancing - Cecchetti method, 1940

Lifar S.: Traité de Danse Academique, 1952

Schorer S.: Balanchine Technique, 2000

Karsavina T.: Ballet technique

Video: David Howard ? Class for beginners, Balanchine Essays

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních, seminářích

vypracování semestrální práce

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška písemná a ústní. Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích, 20% z písemné části zkoušky a 20% z ústní části zkoušky.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce.

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů