Interpretační praxe 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107INP1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Lucie HAYASHI, Václav JANEČEK, Andrea OPAVSKÁ

Obsah

Tanečník se věnuje interpretační praxi dle svého zaměření v oblasti například klasického baletu, moderního a současného tance, lidového tance, historického tance, společenského tance apod. a to na profesionální úrovni v rámci akcí katedry i mimoškolních aktivit.

Výsledky učení

Cílem předmětu Interpretační praxe je získat zkušenosti z taneční praxe v rámci akcí katedry i mimoškolních aktivit.

To může být naplněno v rámci všech tanečních žánrů, například aktivní interpetace v představeních klasického baletu, moderního nebo současného tance, vystoupení folklórních souborů, historického tance, společenského tance apod.

Umožnit hlubší proniknutí do tanců z praktického hlediska, získat schopnosti dobře zatančit, interpretovat choreografie, poznat vztah tance a hudby v otázce rytmu, tempa a dynamiky. Uvědomit si vztahy mezi technikou pohybu, stylem tance a obsahovou náplní tance. Získat znalosti a zkušenosti z jevištní taneční praxe a interpretace daného repertoáru.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou zápočtu je doklad o absolvování interpretační praxe, například předložením portfolia o tanečních zkušenostech získaných za dané období.

Poznámka

není

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů