Interpretační praxe 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107INP1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je umožnit hlubší proniknutí do oblasti tzv. historických tanců z praktického hlediska. Získat schopnosti dobře zatančit, interpretovat vyučované choreografie společenských tanců minulých staletí, poznat vztah tance a hudby v otázce rytmu, tempa a dynamiky. Uvědomit si vztahy mezi technikou pohybu, stylem tance a obsahovou náplní tance. Získat znalosti z oblasti interpretace zápisů tanců.

Forma studia

Praktický seminář, při kterém se účastníci učí zvládnout zadaný taneční repertoár jak podle předcvičení lektorem, tak i podle vlastního výzkumu zápisů v pramenech. Učí se rozlišovat pohybový styl daného tance z daného období, analyzovat jak jeho pohybovou, tak i rytmickou a charakterovou stránku.

Předpoklady a další požadavky

Dobrá fyzická kondice, schopnost pohybové koordinace, hudební cítění, teoretické znalosti z historických přednášek (např. Úvodu do dějin tance a baletu 1 a 2).

Obsah kurzu

Tance francouzské renesance - studium terminologie a základních kroků z Orchésographie Thoinota Arbeaua. Réverance, double, simple, branle, reprise, cinq pas de galliarde, galliardové variace. Tance basse danse, tourdion, pavane, galliarde, branles. Problematika zápisu, studium ikonografie.

Tance italské renesance - studium terminologie a základních kroků podle italských knih F. Carosa a C. Negriho. Výběr tance k interpretaci, kupříkladu Villanella, Bizzaria d´amore, Ardente sole, Spagnoletta. Problematika zápisu a studium ikonografie.

Doporučená nebo povinná literatura

Kröschlová, Eva: Dobové tance 16. až 19. století. SPN Praha 1981

Rumlová, Gabriela: Historické tance XV. až XVII. století. SPN Praha 1981

Van Winkle Keller, Kate-Shimer, Genevieve: The Playford Ball. The Country

Dance and the Society. London 1990

Taubert, Karl Heinz: Höfische Tänze. Ihre Geschichte und Choreographie.

Mainz 1968

Wood, Melusine: Historical Dances 12th to 19th Century. C.W. Beaumont

London 1952

Wortelboer, Dorothée: Celeste giglio, Flowers of 16th Century Dance, Tactus Music, Amsterdam, 1996

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou zápočtu je: aktivní účast na semináři, domácí příprava spojená s opakováním látky a studiem odborné literatury. Prezentace nastudovaného tance před diváky.

Poznámka

Předmět lze zapsat opakovaně. V ak. roce 2010/2011 předmět není vyučován.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů