Psychologie vnímání tance 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PVT2 Z 2 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Josef Bartoš, Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost aplikovat psychologické teorie v tanečním umění, porozumění základním principům diváckého prožitku z pohledu psychologie, orientace v aktuálních výzkumech i trendech v oblasti psychologického studia tance.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je studium psychologických aspektů tanečního umění se zaměřením na jeho pozorování a vnímání. Výběr témat akcentuje nejenom prohloubení jejich znalosti, ale také aplikaci a uvědomění v běžné divácké praxi. Předmět se soustředí zejména na termín kinestetické empatie a související fenomény, které společně participují na tvorbě diváckého zážitku.

Tematické okruhy:

1.Empatie jako základ pro divácký prožitek

2.Koncept kinestetické empatie

3.Aktuální výzkum empatie: od objevení zrcadlových neuronů po současnost

4.Emoce a jejich prožívání, pojmy emoční kontaminace

5.Koncept flow a jeho využití při sledování tance

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BARTOŠ, Josef. Co prožíváme, když se díváme na tanec. Taneční aktuality – Speciální vydání 2020: Tanec a publikum. Praha: Taneční aktuality.cz, 2020, ISBN: 978-80-270-8410-4.

HAVLÍČKOVÁ-KYSOVÁ, Šárka. Metafory, kterými hrajeme: perspektivy a meze české kognitivní teatrologie. Theatralia, 2015, roč. 18, č. 1, s. 65–84. ISSN 1803-845X.

REIMOSER, Jan. Jak se dívat na tanec. Praha: Vyšehrad, 1947.

Doporučení literatura:

BLÄSING, Bettina, PUTTKE, Martin a SCHACK, Thomas. The Neurocognition of Dance: Mind, Movement and Motor Skills. Abingdon: Routledge, 2018, 320 s. ISBN 9781138847866.

CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. Flow: The classic work on how to achieve happiness. Londýn: Rider Books, 2002, 320 s. ISBN 978-0712657594

CUFF, Benjamin, BROWN, Sarah, TAYLOR, Laura a HOWAT, Douglas. Empathy: A Review of the Concept. Emotion Review, 2014, roč. 8, č. 2, s. 144–153. ISSN 1754-0739.

EKMAN, Paul. Odhalené emoce. Brno: Melvil Publishing, 2015, 328 s. ISBN 978-80-87270-81-3.

FAUCONNIER, Gilles a TURNER, Mark. The Way We Think: Conceptual Blending and the mind‘s hidden complexities. New York: Basic Books, 2003, 464 s. ISBN 9780465087860.

FERRARI, Pier Francesco a RIZZOLATTI, Giacomo. Mirror neuron research: The past and the future. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2014, roč. 369, č.1644), 20130169. ISSN 1471-2970.

MCCONACHIE, Bruce. Engaging Audiences: a Cognitive Approach to Spectating in the Theatre. New York: Palgrave Macmillan, 2008, 264 s. ISBN 978-0-230-61702-5

MCCONACHIE, Bruce. Theatre & Mind. Londýn: Palgrave MacMillan, 2013, 92 s. ISBN 978-0230275836.

JOHNSON, Mark a LAKOFF, George. Metafory, kterými hrajeme. Brno: Host, 2012, 282 s. ISBN 80-7294-071-6.

JOLA, Corinne, POLLICK, Frank a REYNOLDS, Dee (eds.). Dance Research: Special on-line supplement on Dance and Neuroscience. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, s. 270–503. ISSN 0264-2875.

REYNOLDS, Dee, REASON, Matthew. Kinesthetic Empathy in Creative and Cultural Practises. Bristol/Chicago: Intellect, 2012, 334 s. ISBN 9781841504919.

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace aktuálního výzkumného projektu z oblasti psychologického přístupu k tanečnímu umění, vedení následné debaty.

Další požadavky: docházka minimálně 75 %, studium povinné literatury

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů