Soustředění katedry tance

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SOKT Z 2 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Text je v přípravě.

Forma studia

Text je v přípravě..

Předpoklady a další požadavky

Text je v přípravě.

Obsah kurzu

Text je v přípravě..

Doporučená nebo povinná literatura

Text je v přípravě.

Hodnoticí metody a kritéria

Text je v přípravě..

Poznámka

Tento MODUL je přednostně určen pro studenty magisterského studia oboru Skladba.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů