Pilates 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PI1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Renata SABONGUI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Renata SABONGUI

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předměty Pilates 1 a Pilates 2 jsou určeny pro tanečníky, hudebníky, zpěváky a ostatní studenty, kteří se potřebují naučit pracovat s dechem, rozvíjet motoriku a vyrovnávat pohybové disbalance.

Cílem metody Pilates je propojení a vědomá souhra těla a mysli.

Pilates rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání; propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo jako základ správného držení těla - jádra, tzv. „power house“.

Technika celkově vypracovává dlouhé, štíhlé svaly s důrazem na správné dýchání, tím svaly také okysličuje a podporuje cirkulaci krve.

Pilates je cvičební systém, vyvinutý tak, aby Vás vybavil flexibilitou, sílou a přirozenou pohybovou grácií,

která se projeví i ve způsobu chůze a ve stylu pohybového projevu.

Připojte se k MS Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0762691ae6034930ad9de451a2fc9aca%40thread.tacv2/conversations?groupId=02d8aef0-b21a-4b2d-b30b-fb2e3de8cf90&tenantId=3b0d7367-6f74-45ec-b99b-d962ddfc18d1

Forma studia

Prezenční

Praktický seminář, technika předcvičovaná lektorem, analýza držení těla, metody pohybu a správného dýchání.

Předpoklady a další požadavky

dobrá fyzická kondice, schopnost pohybové koordinace

Obsah kurzu

Seznámení se s technikou Pilates a prospěšností této metody v každodenním i profesním životě umělce.

V Pilates I se seznámíte se sedmnácti z třiceti čtyř základních cviků Pilates.

Zaměření na práci horních končetin a zádových svalů, využívání maximální kapacity plic.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Pilates, J.H.: Return to Life through Contrology. Pilates Method Alliance, 2. vydání, 2012. ISBN 0976823209

Dylevský, Ivan: Základy anatomie pro maséry. Triton, 2003, Praha. ISBN 80-7254-275-3

Sabongui, Renata: Skripta Pilates metody. (Student obdrží během lekcí)

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě účasti na seminářích.

Pro splnění předmětu jsou tolerovány max. 2 absence.

Webová stránka předmětu

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0762691ae6034930ad9de451a2fc9aca%40thread.tacv2/conversations?groupId=02d8aef0-b21a-4b2d-b30b-fb2e3de8cf90&tenantId=3b0d7367-6f74-45ec-b99b-d962ddfc18d1

Poznámka

Text v přípravě.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
SABONGUI R.
17:45–19:15
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:45–19:15 Renata SABONGUI bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů