Seminář Franklinovy metody 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SFM2 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK, Markéta Roth Elblová

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

Studenti získají odborný a inspirační materiál pro tvorbu pohybu a pro výuku tanečních technik. Rozvinou své znalosti a svůj osobitý způsob myšlení na interpretační, pedagogické, choreografické a rehabilitační rovině.

Student je schopen analyzovat pohyb nejen sám na sobě ale také na druhých a tím jej dále rozvíjet a pracovat na něm. Dokáže samostatně tvořit, analyzovat a argumentovat prvky a cvičení mající výukový či jiný tvůrčí aspekt.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Výuka předmětu Franklinova metoda se zaměřuje na prohloubení a rozvíjení biomechanických a anatomických znalostí a především na zapojení imaginativních principů - síly představ - do pohybu a tanečních technik. Prakticky se věnuje užití a aplikaci dynamických a mentálních obrazů do pohybových procesů a sledování jejich vlivu na držení těla a daný pohyb. Zaměřuje se na vnímání vlastního těla z různých úhlů pohledu, na porozumění funkčním a koordinačním souvislostem a na analýzu jednotlivých anatomických struktur za pomoci imaginativních nástrojů potřebných pro tvoření a optimalizaci pohybu. Součástí výuky budou praktická cvičení s využitím představivosti, obrazů, rekvizit a také s cvičebními pomůckami (Franklin míčky a Franklin theraband).

Cílem studia je vnímání pohybu a systematická práce na jeho vědomém provádění jak v rámci výuky tanečních technik, tak v interpretační činnosti a v rámci regeneračních, motivačních a rehabilitačních technik. Student je veden k prohlubování vnímání vlastního těla, prostoru a jejich společné interakci, je veden k individuálnímu procesu tvorby myšlenek a vnímání jeho vlivu na vlastní organizmus a pohyb.

Součástí předmětu jsou teoreticko-praktické sekvence umožňující uchopit osvojenou problematiku a ihned ji implementovat do praxe – do pohybu. Součástí předmětu bude také zhlédnutí a rozbor doporučených videozáznamů/literatury vztahujících se k probíranému tématu.

Tematické okruhy

-Základní principy Franklinovy metody

-Užití imaginace – síly představ

-Centrální nervový systém a jeho funkce

-Druhy představ

-Ostheokinemtaika a arthrokinematika

-Úvod do problematiky kostěných a svalových struktur za doprovodu představ a dynamických obrazů

-Použití základních principů F-M v tanečních technikách a tanečním projevu

-Praktická cvičení

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

CLIPPINGER, Karen S. Dance anatomy and kinesiology : [principles and exercises for improving technique and avoiding common injuries] ; second edition. 2. vydání. Champaign (US): Human Kinetics, 2016. ISBN 978-1-4504-6928-9.

FRANKLIN, Eric. Dynamic Alignment Trough Imagery, Second Edition, Human Kinetics, 2012. ISBN 978-0736067898.

FRANKLIN, Eric. Frei Bewegen, 1. Auflage, Riva Verlag, 2021. ISBN: 978-3-7423-1199-3.

FRANKLIN, Eric. Conditioning for dance : training for whole-body coordination and efficiency. Second edition. Champaign (US): Human Kinetics, [2019] ©2019. viii, 389 stran. ISBN 978-1-4925-3363-4.

GREENE HAAS, Jacqui. Dance anatomy : second edition. 2. vydání. Champaign (US): Human Kinetics, 2018. xi, 258 stran :. ISBN 978-1-4925-4517-0.

SWEIGARD, E., Lulu. Human Movement Potential, Its Ideokinetic Facilitation. Allegro Editions, 1974. ISBN: 978-1-62654-947-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmětem zápočtu je absolvování výukových hodin a vytvoření stručné reflexe na zadané téma vycházející z probíraných tematických okruhů. Součástí zápočtu bude diskuse na téma probraných tematických okruhů.

Další požadavky – docházka 80 %, aktivita ve výuce

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů