Seminář Franklinovy metody 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SFM2 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Výuka předmětu Franklinova metoda se zaměřuje na prohloubení a rozvíjení biomechanických a anatomických znalostí a především na zapojení imaginativních principů - síly představ - do pohybu a tanečních technik. Prakticky se věnuje užití a aplikaci dynamických a mentálních obrazů do pohybových procesů a sledování jejich vlivu na držení těla a daný pohyb. Zaměřuje se na vnímání vlastního těla z různých úhlů pohledu, na porozumění funkčním a koordinačním souvislostem a na analýzu jednotlivých anatomických struktur za pomoci imaginativních nástrojů potřebných pro tvoření a optimalizaci pohybu. Součástí výuky budou praktická cvičení s využitím představivosti, obrazů, rekvizit a také s cvičebními pomůckami (Franklin míčky a Franklin theraband).

Cílem studia je vnímání pohybu a systematická práce na jeho vědomém provádění jak v rámci výuky tanečních technik, tak v interpretační činnosti a v rámci regeneračních, motivačních a rehabilitačních technik. Student je veden k prohlubování vnímání vlastního těla, prostoru a jejich společné interakci, je veden k individuálnímu procesu tvorby myšlenek a vnímání jeho vlivu na vlastní organizmus a pohyb.

Součástí předmětu jsou teoreticko-praktické sekvence umožňující uchopit osvojenou problematiku a ihned ji implementovat do praxe – do pohybu. Součástí předmětu bude také zhlédnutí a rozbor doporučených videozáznamů/literatury vztahujících se k probíranému tématu.

Tematické okruhy

-Základní principy Franklinovy metody

-Užití imaginace – síly představ

-Centrální nervový systém a jeho funkce

-Druhy představ

-Ostheokinemtaika a arthrokinematika

-Úvod do problematiky kostěných a svalových struktur za doprovodu představ a dynamických obrazů

-Použití základních principů F-M v tanečních technikách a tanečním projevu

-Praktická cvičení

Výsledky učení

Výsledky učení:

Studenti získají odborný a inspirační materiál pro tvorbu pohybu a pro výuku tanečních technik. Rozvinou své znalosti a svůj osobitý způsob myšlení na interpretační, pedagogické, choreografické a rehabilitační rovině.

Student je schopen analyzovat pohyb nejen sám na sobě ale také na druhých a tím jej dále rozvíjet a pracovat na něm. Dokáže samostatně tvořit, analyzovat a argumentovat prvky a cvičení mající výukový či jiný tvůrčí aspekt.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

CLIPPINGER, Karen S. Dance anatomy and kinesiology : [principles and exercises for improving technique and avoiding common injuries] ; second edition. 2. vydání. Champaign (US): Human Kinetics, 2016. ISBN 978-1-4504-6928-9.

FRANKLIN, Eric. Dynamic Alignment Trough Imagery, Second Edition, Human Kinetics, 2012. ISBN 978-0736067898.

FRANKLIN, Eric. Frei Bewegen, 1. Auflage, Riva Verlag, 2021. ISBN: 978-3-7423-1199-3.

FRANKLIN, Eric. Conditioning for dance : training for whole-body coordination and efficiency. Second edition. Champaign (US): Human Kinetics, [2019] ©2019. viii, 389 stran. ISBN 978-1-4925-3363-4.

GREENE HAAS, Jacqui. Dance anatomy : second edition. 2. vydání. Champaign (US): Human Kinetics, 2018. xi, 258 stran :. ISBN 978-1-4925-4517-0.

SWEIGARD, E., Lulu. Human Movement Potential, Its Ideokinetic Facilitation. Allegro Editions, 1974. ISBN: 978-1-62654-947-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmětem zápočtu je absolvování výukových hodin a vytvoření stručné reflexe na zadané téma vycházející z probíraných tematických okruhů. Součástí zápočtu bude diskuse na téma probraných tematických okruhů.

Další požadavky – docházka 80 %, aktivita ve výuce

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů