Taneční improvizace - seminář 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TIS2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými metodami taneční improvizace a rozvíjet jejich schopnost improvizace. V dnešní choreografické tvorbě je improvizace jedním ze základních tvůrčích prostředků, improvizační schopnosti jsou nutné jak pro choreografa, tak interpreta.

Forma studia

Výklad, seminář, cvičení

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá rozvinutou taneční zkušenost, nejlépe v technikách moderního a současného tance.

Obsah kurzu

Program navazuje na předchozí seminář a aplikuje zkušenosti z práce s prostorovou představou na duetní a skupinovou improvizaci. Zabývá se improvizací s pevným zadáním, strukturou. Rozvíjí cit pro kompozici ve skupině, uplatňuje různé možnosti zadání improvizace (vizuální, sluchovou, dotykovou a literární).

Doporučená nebo povinná literatura

CD-rom Forsyth, William: Improvisation Technologies A tool for the Analytical Dance Eye

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních a seminářích

Poznámka

Předmět lze zapsat opakovaně

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů