Lidový tanec 2 (pedagogika tance)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107LTP2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je praktické zvládnutí tanečního materiálu (kroků, způsobů držení apod.) českých a moravských lidových tanců, pochopení variability lidového tance.

Forma studia

Předmět přímo navazuje na lidový tanec 1, rozšiřuje jej o další taneční kroky a tance. Osvojení základních kroků, tanců a jejich variant z oblastí Moravy a Slezska. Tance jednotlivých oblastí, jejich specifika a odlišnosti.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu lidový tanec 1. Předmět předpokládá taneční zkušenost, základní znalost lidových tanců.

Obsah kurzu

Historické vrstvy tanců: Tance s nepevnou vazbou na hudební doprovod (tance vířivé, kolečkové) a mladší tance s pevnou vazbou na hudební doprovod (tance figurální). Zvláštností je v našich zemích sólový mužský tanec (mužský skok).

Základní typy tanců: pro každé historické období jsou vybrány typické tance. Tance s nepevnou vazbou na hudební doprovod: Točená, Vrtěná, Sedlácké? Tance s pevnou vazbou ne hudební doprovod: Černá vlnka, Zbujan, Čeladenský, Starodávný, Cófavá?Mužský skok: Ondraš, Odzemek, Verbuňk.

Pohybová průprava pro jednotlivé oblasti: Pro každou jednotlivou oblast je připravena pohybová průprava, posluchači si osvojí základní i specielní kroky vyskytující se v dané oblasti. Srovnáváním provedení jednoho kroku v různých folklorních oblastech vysledují posluchači jemné odlišnosti, které jsou základem pro barevnost našeho lidového tance.

Tance jednotlivých oblastí: V hodinách posluchači poznají nejtypičtější tance z jednotlivých oblastí: Slezsko ? Zbujan; Lašsko ? Čeladenský, Pilky; Valašsko ? Točená, Černá vlna, Starodávný; Haná ? Trojke, Cófavá; Moravské slovácko ? Vrtěná, Verbuňk. U tanců hledáme více variant z různých sbírek, porovnáme je a pak i obohatíme o vlastní nápady na úpravy a změny, které jsou pro daný tanec vhodné.

Doporučená nebo povinná literatura

Bonuš, František; Kos, Bohumil; Mišurec, Zdenek: Zbojnické písně a tance, Praha 1953

Jelínková, Zdenka: Valašské tance, Praha 1954

Jelínková, Zdenka: Lidové tance z Kopanic, Brno 1957

Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad 1950

Janáček, Leoš: Národní tance na Moravě, Praha 1987

Hodnoticí metody a kritéria

Přímá aktivní účast na lekcích, znalost nejméně dvou tanců, zadání rozcvičení k lekci lidových tanců a jednoho tance z vybrané publikace.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů