Lidový tanec 2 (pedagogika tance)

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107LTP2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Eva VLČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva VLČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je praktické zvládnutí tanečního materiálu (kroků, způsobů držení apod.) českých a moravských lidových tanců, pochopení variability lidového tance.

Forma studia

Předmět přímo navazuje na lidový tanec 1, rozšiřuje jej o další taneční kroky a tance. Osvojení základních kroků, tanců a jejich variant z oblastí Moravy a Slezska. Tance jednotlivých oblastí, jejich specifika a odlišnosti.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu lidový tanec 1. Předmět předpokládá taneční zkušenost, základní znalost lidových tanců.

Obsah kurzu

Historické vrstvy tanců: Tance s nepevnou vazbou na hudební doprovod (tance vířivé, kolečkové) a mladší tance s pevnou vazbou na hudební doprovod (tance figurální). Zvláštností je v našich zemích sólový mužský tanec (mužský skok).

Základní typy tanců: pro každé historické období jsou vybrány typické tance. Tance s nepevnou vazbou na hudební doprovod: Točená, Vrtěná, Sedlácké? Tance s pevnou vazbou ne hudební doprovod: Černá vlnka, Zbujan, Čeladenský, Starodávný, Cófavá?Mužský skok: Ondraš, Odzemek, Verbuňk.

Pohybová průprava pro jednotlivé oblasti: Pro každou jednotlivou oblast je připravena pohybová průprava, posluchači si osvojí základní i specielní kroky vyskytující se v dané oblasti. Srovnáváním provedení jednoho kroku v různých folklorních oblastech vysledují posluchači jemné odlišnosti, které jsou základem pro barevnost našeho lidového tance.

Tance jednotlivých oblastí: V hodinách posluchači poznají nejtypičtější tance z jednotlivých oblastí: Slezsko ? Zbujan; Lašsko ? Čeladenský, Pilky; Valašsko ? Točená, Černá vlna, Starodávný; Haná ? Trojke, Cófavá; Moravské slovácko ? Vrtěná, Verbuňk. U tanců hledáme více variant z různých sbírek, porovnáme je a pak i obohatíme o vlastní nápady na úpravy a změny, které jsou pro daný tanec vhodné.

Doporučená nebo povinná literatura

Bonuš, František; Kos, Bohumil; Mišurec, Zdenek: Zbojnické písně a tance, Praha 1953

Jelínková, Zdenka: Valašské tance, Praha 1954

Jelínková, Zdenka: Lidové tance z Kopanic, Brno 1957

Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad 1950

Janáček, Leoš: Národní tance na Moravě, Praha 1987

Hodnoticí metody a kritéria

Přímá aktivní účast na lekcích, znalost nejméně dvou tanců, zadání rozcvičení k lekci lidových tanců a jednoho tance z vybrané publikace.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
VLČKOVÁ E.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:45–12:15 Eva VLČKOVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů