Taneční medicína 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTM2 ZK 2 10CS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

Student prokáže praktickou a teoretickou znalost základních principů taneční medicíny na základě explikace termínů, principů a jejich nácviků, a zároveň jejich využití ve výstavbě lekce.

Forma studia

V PŘÍPRAVĚ

Předpoklady a další požadavky

cvičení

Obsah kurzu

Předmět vytváří podmínky pro učení se vědomému pohybu v přítomném těle i mysli. Na základě vlastní bezprostřední zkušenosti dochází k uvědomění si základních principů taneční medicíny, tzn. odstranění nadbytečné námahy a napětí, zvýšení rychlosti, pružnosti, stability, komunikace etc.

Předmět navazuje na látku probíranou v předmětech Základy pohybové průpravy a Kineziologie, kterou prakticky rozvíjí pro potřeby taneční pedagogiky. Je vyučován ve dvou semestrech.

Cílem studia

-je poznat svoje vlastní tělo a jeho možnosti jako nástroje komunikace tak, aby se tělo stalo zdrojem sdělení

-porozumět základním principům souvisejících se zdravotním stavem tanečníka

-orientovat se v základních anatomických, biomechanických a motorických principech, vztahujících se k tanečnímu vzdělávání

-rozvíjet teoreticko-výzkumné dovednosti a aplikovat je do vlastní výukové praxe, tzn. dokázat zvolit adekvátní kondiční a somatické praktiky a vhodně je využít

-s přehledem se orientovat v základní literatuře a současných trendech v oblasti sportovní medicíny

-zvládat základní práci se cvičebními a zdravotnickými pomůckami a dokázat je vhodně zakomponovat do praktické výuky

Tematické okruhy:

Profesionální a neprofesionální tanečník:

Výživa

Zranění, úrazy v pracovním prostředí i mimo něj a návrat do původní formy

Vliv psychického rozpoložení a zdravotního stavu na výkon a projev tanečníka

Core (power house) - centrum těla (složení, struktura, funkce)

Příklady praktických cvičení (jednoduché a účinné metody posilování, mobilizace a uvolnění kloubů a svalů)

Výsledky učení

Student prokáže praktickou a teoretickou znalost základních principů taneční medicíny na základě explikace termínů, principů a jejich nácviků, a zároveň jejich využití ve výstavbě lekce.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

CLIPPINGER, Karen S. Dance anatomy and kinesiology. Second edition. Champaign, IL: Human Kinetics, 2016. ISBN 1450469280.

DIMON, Theodore. Anatomie těla v pohybu: základní kurz anatomie kostí, svalů a kloubů. Druhé, revidované vydání. Ilustroval John QUALTER, přeložila Martina REGNEROVÁ. Praha: Euromedia, 2017. ISBN 978-80-7549-158-9.

FRANKLIN, Eric N. Conditioning for dance. Champaign, IL: Human Kinetics, c2004. ISBN 0736041567.

FRIEDL, Fritz. Zákon rovnováhy: recept čínské medicíny na dlouhý život. České vydání druhé. Přeložila Michaela VÁŇOVÁ. Praha: Vašut, 2017. ISBN 978-80-7541-080-1.

KELEMAN, Stanley. Anatomie emocí: struktury lidské zkušenosti. Vyd. 2. Přeložil Jan LORENC. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0455-8.

LARSEN, Christian, Claudia LARSEN a Oliver HARTELT. Držení těla Oliver Hartelt. Poznáni, 2010. ISBN 978-80-86606-93-4.

MCGILL, Stuart. Mechanika zad: tajemství zdravé páteře, jež vám váš lékař zatajil: návod, jak se zbavit bolesti zad pomocí McGillovy metody. Přeložila Denisa ŠTRBOVÁ, ilustroval Jiří HLAVÁČEK. Praha: Mladá fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4350-2.

PERT, Candace B. Molekuly emocí: věda v pozadí medicíny těla a mysli. Přeložila Andrea BAČOVÁ. Olomouc: ANAG, 2016. ISBN 978-80-7554-049-2.

PETERSON, Judith R. Dance Medicine: Head to Toe. Princeton Book Co., 2012. ISBN 0871273535.

SIMMEL, Liane. Dance medicine in practice : anatomy, injury prevention, training. 1. vyd. London: Routledge, c2014. xiv, 248 s. ISBN 978-0-415-80939-9.

STAUGAARD-JONES, Jo Ann. The anatomy of exercise and movement for the study of dance, pilates, sports, and yoga. Berkeley: North Atlantic Books, c2011. ISBN 9781583943519.

Hodnoticí metody a kritéria

zpracování zadaných úkolů během výuky, písemná práce na téma „Analýza lidského těla – tanečníka“ (min. 5 NS)

Další požadavky: docházka min. 80%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z

aplikace konkrétních metodických poznatků ve své vlastní pedagogické praxi

analýzy připravené lekce a ze zhodnocení její efektivity

vytváření nahrávek a záznamů z dané výuky pro následnou diskusi a obhajobu při naplánovaných konzultacích

Konkrétní příklady úkolů a cvičení:

Student vypracuje písemnou seminární práci na téma „Analýza lidského těla – tanečníka“ v minimálním rozsahu 5 NS.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů