Taneční medicína 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTM2 zkouška 2 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sara Maria PUCHOWSKA

Obsah

Předmět vytváří podmínky pro učení se vědomému pohybu v přítomném těle i mysli. Na základě vlastní bezprostřední zkušenosti dochází k uvědomění si základních principů taneční medicíny, tzn. odstranění nadbytečné námahy a napětí, zvýšení rychlosti, pružnosti, stability, komunikace etc.

Předmět navazuje na látku probíranou v předmětech Základy pohybové průpravy a Kineziologie, kterou prakticky rozvíjí pro potřeby taneční pedagogiky. Je vyučován ve dvou semestrech.

Cílem studia

-je poznat svoje vlastní tělo a jeho možnosti jako nástroje komunikace tak, aby se tělo stalo zdrojem sdělení

-porozumět základním principům souvisejících se zdravotním stavem tanečníka

-orientovat se v základních anatomických, biomechanických a motorických principech, vztahujících se k tanečnímu vzdělávání

-rozvíjet teoreticko-výzkumné dovednosti a aplikovat je do vlastní výukové praxe, tzn. dokázat zvolit adekvátní kondiční a somatické praktiky a vhodně je využít

-s přehledem se orientovat v základní literatuře a současných trendech v oblasti sportovní medicíny

-zvládat základní práci se cvičebními a zdravotnickými pomůckami a dokázat je vhodně zakomponovat do praktické výuky

Tematické okruhy:

Profesionální a neprofesionální tanečník:

Výživa

Zranění, úrazy v pracovním prostředí i mimo něj a návrat do původní formy

Vliv psychického rozpoložení a zdravotního stavu na výkon a projev tanečníka

Core (power house) - centrum těla (složení, struktura, funkce)

Příklady praktických cvičení (jednoduché a účinné metody posilování, mobilizace a uvolnění kloubů a svalů)

Výsledky učení

Student prokáže praktickou a teoretickou znalost základních principů taneční medicíny na základě explikace termínů, principů a jejich nácviků, a zároveň jejich využití ve výstavbě lekce.

Výsledky učení

Výsledky učení

Student prokáže praktickou a teoretickou znalost základních principů taneční medicíny na základě explikace termínů, principů a jejich nácviků, a zároveň jejich využití ve výstavbě lekce.

Předpoklady a další požadavky

cvičení

Literatura

Doporučená literatura:

CLIPPINGER, Karen S. Dance anatomy and kinesiology. Second edition. Champaign, IL: Human Kinetics, 2016. ISBN 1450469280.

DIMON, Theodore. Anatomie těla v pohybu: základní kurz anatomie kostí, svalů a kloubů. Druhé, revidované vydání. Ilustroval John QUALTER, přeložila Martina REGNEROVÁ. Praha: Euromedia, 2017. ISBN 978-80-7549-158-9.

FRANKLIN, Eric N. Conditioning for dance. Champaign, IL: Human Kinetics, c2004. ISBN 0736041567.

FRIEDL, Fritz. Zákon rovnováhy: recept čínské medicíny na dlouhý život. České vydání druhé. Přeložila Michaela VÁŇOVÁ. Praha: Vašut, 2017. ISBN 978-80-7541-080-1.

KELEMAN, Stanley. Anatomie emocí: struktury lidské zkušenosti. Vyd. 2. Přeložil Jan LORENC. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0455-8.

LARSEN, Christian, Claudia LARSEN a Oliver HARTELT. Držení těla Oliver Hartelt. Poznáni, 2010. ISBN 978-80-86606-93-4.

MCGILL, Stuart. Mechanika zad: tajemství zdravé páteře, jež vám váš lékař zatajil: návod, jak se zbavit bolesti zad pomocí McGillovy metody. Přeložila Denisa ŠTRBOVÁ, ilustroval Jiří HLAVÁČEK. Praha: Mladá fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4350-2.

PERT, Candace B. Molekuly emocí: věda v pozadí medicíny těla a mysli. Přeložila Andrea BAČOVÁ. Olomouc: ANAG, 2016. ISBN 978-80-7554-049-2.

PETERSON, Judith R. Dance Medicine: Head to Toe. Princeton Book Co., 2012. ISBN 0871273535.

SIMMEL, Liane. Dance medicine in practice : anatomy, injury prevention, training. 1. vyd. London: Routledge, c2014. xiv, 248 s. ISBN 978-0-415-80939-9.

STAUGAARD-JONES, Jo Ann. The anatomy of exercise and movement for the study of dance, pilates, sports, and yoga. Berkeley: North Atlantic Books, c2011. ISBN 9781583943519.

Hodnoticí metody a kritéria

zpracování zadaných úkolů během výuky, písemná práce na téma „Analýza lidského těla – tanečníka“ (min. 5 NS)

Další požadavky: docházka min. 80%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z

aplikace konkrétních metodických poznatků ve své vlastní pedagogické praxi

analýzy připravené lekce a ze zhodnocení její efektivity

vytváření nahrávek a záznamů z dané výuky pro následnou diskusi a obhajobu při naplánovaných konzultacích

Konkrétní příklady úkolů a cvičení:

Student vypracuje písemnou seminární práci na téma „Analýza lidského těla – tanečníka“ v minimálním rozsahu 5 NS.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů