Trénink lidového tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TLT1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva VLČKOVÁ

Obsah

Předmět slouží především k prohloubení znalosti lidového tance, jeho taneční techniky, získání flexibility a taneční zkušenosti ve sféře lidových tanců.

Prohloubení znalosti základních tanečních kroků a jejich variant: praktické a technické zvládnutí tanečních kroků ve specifice oblasti. Další možné způsoby spojení, varianty těchto kroků a jejich použití v tanci.

Kroky 2/4 rytmu: chůze špacírky, polkový krok (hladký, poskočný, vyšlapávaný, třasáky, s dvoutaktovým motivem), hladký obkročák, poskočný obkročák, šlapák, dvoukrok a dvoukročák, skočná (seskočná, poskočná, smrťák), valašský krok;

Kroky 3/4 rytmu: trojkrok, dělený trojkrok, mazurka (na tři kroky, na dva kroky, na jeden krok), mazura, sousedská vyšlapávaná, sousedská hladká, sousedská přísunná, rejdováková sousedská, trojdobé kroky jihočeských koleček (zadržovaný);

Složitější kombinace tanečních kroků: Všechny kroky jsou prováděny jednotlivě, pak v páru, nejprve rovně, v natáčení a v otáčení. Přidány jsou různé typy párového držení a jejich výměny. Otáčení se provádí v těžším směru, větší frekvenci otáček a různých půdorysech;

Tance jednotlivých oblastí a jejich varianty: Tance s pevnou vazbou na hudební doprovod jsou vyhledány v několika oblastech výskytu a následně porovnávány jejich rozdíly a drobné odlišnosti. Například Švec, Kadlec, Mlynářský, které je možno vysledovat téměř po celém území. Tance s proměnlivým taktem (mateníky, směsky, zelené kúsky, latováky apod.) jsou ve své široké nabídce bohatým materiálem, který je postupně teoreticky i prakticky probírán.

V předmětu je kladen důraz na technické zvládnutí jednotlivých tanců a jejich základních kroků v co možná nejlepší technické kvalitě.

Výsledky učení

V rámci předmětu jsou prohlubovány znalosti základních kroků a forem lidových tanců Čech, Moravy a Slezska.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na lekcích, vytvoření rozcvičení pro techniku lidového tance a znalost vybraného tance.

Literatura

Vycpálek, Josef: České tance, Praha 1921.

Seidl, Jan; Špičák, Josef: Zahrajte mi do kola, Praha 1945.

Bonuš, František: Tance, písně a hudba Plzeňského kraje, Praha 1955.

Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově, SPN Praha 1983.

Drdácký, František: Lidové tance, Praha 1974.

Plicka, Karel; Volf, František; Svolinský Karel: Český rok (jaro, léto, podzim, zima), Praha 1947 ? 1960.

Jelínková, Zdenka: Lidové tance na Moravě, Praha 1951.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů