Choreografie 20. století 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107CHD1 zápočet 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Elvíra NĚMEČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Elvíra NĚMEČKOVÁ

Obsah

V prvním semestru se výuka soustředuje na proměny dvou základních podob současného tanečního umění: narativní formy a čistě taneční formy, která se neopírá o mimotaneční významy. Sledují se proměny obou typů od počátku 20. století do současnosti se snahou nalézt vývojové typy, vzájemné souvislosti. Teoretický výklad je kombinován se sledováním videozáznamů vybraných děl a jejich analýzou. Jedná se např. o díla Michaila Fokina (Pertuška), Antony Tudora (Lilac Garden), Rolanda Petita (Carmen), Jurije Grigoroviče (Legenda o lásce), Johna Neumeiera (Othello) a Matse Eka (Dům Bernardy Alby) v oblasti narativní taneční formy, díla Michaila Fokina (Les sylphides), George Balanchina (Appolon musagetes), Rolanda Petita (Čtyři roční doby), Jiřího Kyliána (Whereabouts Unknown) aj. pro sféru čistého tance.

Výsledky učení

Cílem předmětu je rozvíjet pochopení současných choreografických postupů a přístupů, orientaci studentů v podobách současné choreografické tvorby, proměnách výrazových prostředků a tvůrčích postupů, využití moderních technologií.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování předmětů Analýza tance, Videoseminář a historických přednášek, je nutná orientace v současném tanečním dění.

Literatura

Adshead-Landsdale, Janet ed.: Dancing texts. Intertextuality in Interpretation, London 1999.

Cohen, Selma Jeanne: Next Week, Swan Lake, Connecticut 1982.

Hodnoticí metody a kritéria

Cvičení

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů